• เพศชายอายุ 30 ปีขึ้นไป
  • สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์
  • เคยดำรงค์ตำแหน่งเป็นหัวหน้างานในสายงานมาอย่างน้อย

22-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.