• เชี่ยวชาญพัฒนา Web และ Web API ด้วย .NET
  • มีความคุ้นเคยกับ JavaScript, HTML, CSS
  • สามารถใช้งานฐานข้อมูล SQL Server, MySQL, PostgreSQ

27-May-20

Salary negotiable

Applied
  • วุฒิการศึกษา ป.ตรี
  • ดูแลแก้ไขปัญหา User
  • ให้ความรู้ คำแนะนำปัญหาในการใช้งานกับทาง User

14-May-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?