• เพศชาย อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • เขียนโปรแกรมหรือพัฒนาระบบด้าน ERP

2 hours ago

 

Applied
 • working experience in software engineering
 • Knowledge of OS coding techniques
 • Good documentation and writing skills.

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • ป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • วิเคราะห์ และจัดทำโปรแกรม

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • เขียนโปรแกรมหรือพัฒนาระบบด้าน ERP

20-Aug-17

 

Applied
 • Test Development Engineer
 • Plan / Design / Implement application software
 • 6 Years Minimum

19-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor / Master degree on Computer Science
 • 2-3 years experiences on .net programming
 • Experiences on manufacturing applications

18-Aug-17

 

Applied
 • ดูแลระบบNetwork
 • มีความรู้และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเรื่่องระบบSoftware
 • ดูแลเรื่องระบบLan

18-Aug-17

 

Applied
 • มีความรู้ด้าน SD,MM,PP,FI,CO
 • มีความรู้เรื่องระบบ SAP เป็นอย่างดี
 • ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง

17-Aug-17

 

Applied
 • Business Analysis / Project Manager
 • Experience in Statistical Analysis
 • SQL Language & SQL Server

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Willing to pay higher salary
 • Option to work from Home
 • Flexible working hours

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.