• พัฒนา Website, Web Application โปรเจคที่รับผิดชอบ
 • มีความรู้ PHP, Java Script, Codeigneter
 • มีความรู้ MySQL database

17-Jan-20

 

Applied
 • .Net Programmer, .Net Developer, C#.Net
 • ASP.NET, Entity Framework, MVC, SQL, Web service
 • SQL Server, Oracle, APIs, REST, RPC

16-Jan-20

Base salary + high commission

Applied
 • 2 years experience with applications development
 • Experienced withC# and SQL
 • Experience with XAML and tools as Devexpress

14-Jan-20

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Angular-JS, J2EE / JEE, Spring, Strut,Hibernate
 • SQL, MySQL, MariaDB, MariaDB, Oracle
 • XML, JSON, Framework, database, OOP concept

13-Jan-20

Salary negotiable

Applied
 • Proficiency with server-side languages
 • Proficiency with back-end languages for database
 • Proficiency with fundamental front-end languages

13-Jan-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?