• มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

13-Dec-19

THB30k - 45k /month

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (SQL Statement, Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

13-Dec-19

THB25k - 35k /month

Applied
 • Health Insurance
 • Annual Leave
 • Provident Fund

13-Dec-19

Salary negotiable

Applied
 • JAVA software developer
 • Salesforce certification(s)
 • HTML / CSS / JavaScript, J2EE, AngularJS, AJAX, JS

13-Dec-19

 

Applied
 • Bachelor degree in IT or any filed
 • Strong Experience in iOS application development
 • Knowledge of XML, JSON, Framework,Core Data

13-Dec-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Experience with cloud platform either AWS, Azure,
 • write bash shell script and/or python script
 • Basic understanding of distributed Infrastructure

13-Dec-19

 

Applied
 • Bachelor Degree in Computer Engineering
 • 2+ Years’ Experience in IT Support role
 • Possess ability communicate in English

13-Dec-19

 

Applied
 • MNC Company
 • Positive work environment
 • Strong recognition for top performers

13-Dec-19

THB55k - 70k /month

Applied
 • Bachelor's degree in Computer Science
 • At least 5 years of experience in cosmetic
 • Knowledge of ERP software, POS

13-Dec-19

 

Applied
 • Java developer
 • Chemical & rubber industry
 • International environment

13-Dec-19

 

Applied
 • 3 years experience or more
 • Proficient with Kotlin, Java, and Android SDK
 • Competitive package provided

12-Dec-19

 

Applied
 • Experience leading a mobile developer team
 • Experience with iOS or Android native applications
 • Good English communication skills

12-Dec-19

 

Applied
 • 2-3 years of android development experience
 • Design and build Android mobile applications
 • Degree in Computer Science or IT or any related

12-Dec-19

 

Applied
 • 3 years experience or more
 • Proficient with Kotlin, Java, and Android SDK
 • Competitive package provided

12-Dec-19

 

Applied
 • Having experience in developing JAVA (for Android)
 • 5 – 8 years of experience in Android
 • Good attitude

12-Dec-19

 

Applied
 • Java, Spring Boots, React, J2EE
 • 3 years of experience in developing software
 • Knowledge of Web Server and Web logic

12-Dec-19

THB35k - 55k /month

Applied
 • Digital; eCommerce; Project Management
 • Digital Solution; CRM;ERP
 • People Management

12-Dec-19

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

12-Dec-19

THB45k - 70k /month

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (SQL Statement, Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

12-Dec-19

THB25k - 35k /month

Applied
 • Professional in Swift4, Swift5, Cocoapods
 • Experienced in iOS provisioning and publishing
 • Strong knowledge in RESTful, API Alamofire

12-Dec-19

Salary negotiable

Applied
 • Professional in JavaScript language
 • Knowledgeable in Software Development
 • Strong knowledge in JSON / XML data

12-Dec-19

Salary negotiable

Applied
 • Struts, Spring, Hibernate framework (35k-60k) •
 • Banking , Telecom , Automotive
 • BTS Pleonchit,Ari,Asoke,RAMA 9

12-Dec-19

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • SAP
 • MM, SD, FI
 • Business Partner

12-Dec-19

 

Applied
 • Bachelor/Master degree in computer engineering
 • 5 years experience in business analyst job role
 • English language proficiency

12-Dec-19

Salary negotiable

Applied
 • 10 years of IT sales experience
 • ERP Product
 • Good English

12-Dec-19

Above THB90k /month

Applied
 • 2 years or more in Software Quality Assurance role
 • Experienced in coding in JAVA is a plus
 • Inteersted in fun and agile environment!

12-Dec-19

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree with minimum 3 years
 • Build cutting edge Android/iOS application
 • English cocmmunication skill is advantage

12-Dec-19

Salary negotiable

Applied
 • Managing SAP implementation & projects
 • Strong SAP background
 • At least 5 year experience

12-Dec-19

Salary negotiable

Applied
 • IT business analyst, get requirement from user
 • Work with expat
 • Insurance experience

12-Dec-19

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Support and investigate troubleshoot issues
 • Priorities and manage many open cases
 • Provide prompt and accurate feedback to customers

12-Dec-19

Salary negotiable

Applied
 • SQL, ETL, Python, Java
 • Tableau, QlikView, Google DataStudio / Analytics
 • data management, warehousing or unstructured data

12-Dec-19

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้ในเรื่อง Unified Modeling Language
 • มีความรู้ในการใช้ฐานข้อมูล MS SQL, Oracle, MYSQL
 • พูด/อ่าน/เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

12-Dec-19

 

Applied
 • Software development
 • Cloud and big data technologies
 • Global-scale infrastructure

12-Dec-19

Salary negotiable

Applied
 • Strategy;Trading; Strategy Roadmap
 • Strategy Consulting
 • People Management

12-Dec-19

Above THB160k /month (negotiable)

Applied
 • Mobile
 • iOS,Android
 • Kotlin for Android, Swift, Objective-C, Kotlin

12-Dec-19

Salary negotiable

Applied
 • C#.Net,VB.Net,ASP.Net
 • developer,software developer,MVC
 • software engineer,โปรแกรมเมอร์

12-Dec-19

 

Applied
 • JAVA .NET DB2 WebSphere,J2EE
 • SDLC process/ CMMI
 • Strong Open platform Technology

12-Dec-19

Salary negotiable

Applied
 • software development or system implementation
 • Have technical and/or sales skills
 • CRM solution, marketing solution, Salesforce

12-Dec-19

 

Applied
 • at least 2 years experience in SAP
 • SAP HR
 • SAP Consultant / Support (Junior to Senior level)

12-Dec-19

Salary negotiable

Applied
 • Strong coding skill in Java
 • SQL and Database(SQL Server, Oracle etc.).
 • Experienced in IT vendor side

12-Dec-19

THB55k - 120k /month

Applied
 • Java, React, Python,JavaScript,JSP, Servlet, EJB
 • 1 years of experience in developing software
 • Knowledge of Web Server and Web logic

12-Dec-19

 

Applied
 • 5 years of experience in developing software
 • C#, MVC, Entity, Microsoft SQL Server, Oracle
 • Web Services and REST API

12-Dec-19

THB35k - 55k /month

Applied
 • Developer, Programmer, Software Engineer
 • Bachelor Degree in Computer,IT,Computer Science
 • Knowledge of Java,Python

12-Dec-19

 

Applied
 • Exp. in .Net technologies & MVC
 • Strong in AngularJS
 • Full-Stack Developer

12-Dec-19

Salary negotiable

Applied
 • Business Development Manager
 • IoT business development
 • IT

12-Dec-19

Above THB160k /month (negotiable)

Applied
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • โบนัสประจำปี

12-Dec-19

Salary negotiable

Applied
 • Technical support
 • API, Cloud, Big data technology
 • International working environment

12-Dec-19

Salary negotiable

Applied
 • Java, Backend
 • 1-3 years experience
 • New Graduate are welcome

12-Dec-19

 

Applied
 • 4 or more years of relevant work experience.
 • Core Java 8,9
 • Microservice on Spring boot

12-Dec-19

 

Applied
 • Oracle database server
 • PostgreSQL, Oracle, MySQL, AWS & GCP, Linux
 • Support operation incidents and changes

12-Dec-19

Salary negotiable

Applied