• ดูแลเว็บไซต์และเพจของบริษัท
  • มีความรู้เรื่องการทำโฆษณา Facebook Ads.
  • มีประสบการณ์ในการดูแลเว็บไซต์มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิ

17-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.