• หากสามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ค่าจ้างสามารถต่อรองได้ตามประสบการณ์และความสามารถ
  • ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์

16-Oct-19

Salary negotiable

Applied
  • มีความรู้ด้าน Network หรือ System Infrastructure
  • นำเสนอ ออกแบบ IT Solution ให้กับลูกค้า
  • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่

15-Oct-19

Salary negotiable

Applied
  • หากสามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ค่าจ้างสามารถต่อรองได้ตามประสบการณ์และความสามารถ
  • ควรมีรถมอเตอร์ไซต์หรือรถยนต์ใช้ในการเดินทาง

14-Oct-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?