• ดูแล/แก้ไขปัญหา ERP
  • มีประสบการณ์สนับสนุนการใช้งานERP / Warehouse / Acc
  • มีประสบการณ์ด้านฐานข้อมูล เช่น MS SQL,SQL

04-Jun-20

Salary negotiable

Applied
  • CCNP or higher
  • Able to communicate in English
  • Working Mon - Fri, 8.00 - 17.00

03-Jun-20

 

Applied
  • Oracle
  • IT System Analys
  • System Development

03-Jun-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?