• วุฒิปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ในด้าน Android Developer
  • เคยพัฒนาการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล

02-Jul-20

 

Applied
  • เป็นหัวหน้าทีมในการพัฒนา Web Application
  • วางแผนพัมนาทีม , สอนงาน (Training)
  • มีความรับผิดชอบสูง

02-Jul-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?