• วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ บัญชี
  • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน
  • ความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้น มนุษยสัมพันธ์ดี

01-Jun-20

Salary negotiable

Applied
  • Bachelor Degree in Accounting, Finance
  • Monitor the accuracy of banking transaction
  • Positive Thinking Attitude

29-May-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?