• มีทัศนคติและความคิดที่ดี
  • มีภาวะความเป็นผู้นำที่ดี
  • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

6 hours ago

 

Applied
  • ปริญญาตรี บัญชี, การเงิน
  • ประสบการณ์ตรงจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างน้อย 3ปี
  • ประสบการณ์ Management 3 ปีขึ้นไป

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.