ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-3 จาก 3 ตำแหน่งงาน
  WPA Corporation Co., Ltd.'s banner
  WPA Corporation Co., Ltd.'s logo
  บางกะปิTHB 16K - 25K /เดือน
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเกษตร
  • มีประสบการณ์ด้านใลน์การผลิตอย่างน้อย 1 ปี
  • มีประสบการณ์ด้านการปลูกผักระบบไฮโดร และการให้ปุ๋ย