• ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี
  • ปริญญาตรี สาขาเกษตร, พืช, เครื่องจักรกลเกษตร
  • มีความรู้เกี่ยวกับระบบอ้อยและน้ำตาลทราย

21-Aug-17

 

Applied
  • Manage effective tapioca root sourcing plans
  • Select and manage relationships with suppliers
  • Monitor quality supply of raw material (tapioca)

07-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.