• เพศชาย อายุไม่เกิน 28 ปี (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร)
  • ปริญญาตรีคณะเกษตรศาสตร์ สาขาพืชไร่
  • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน มีความรับผิดชอบ

12 hours ago

 

Applied
  • เพศชาย อายุไม่เกิน 28 ปี (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร)
  • ปริญญาตรีคณะเกษตรศาสตร์ สาขาพืชไร่ , พืชสวน
  • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน มีความรับผิดชอบ

12 hours ago

 

Applied
  • BS degree in Agriculture/Biotech
  • Resposible for genetic purity testing activity
  • Knowledge & Experience in Seeds Technology

21-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.