• ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี
  • ปริญญาตรี สาขาเกษตร, พืช, เครื่องจักรกลเกษตร
  • มีความรู้เกี่ยวกับระบบอ้อยและน้ำตาลทราย

21-Aug-17

 

Applied
  • PHD/Master in Genetic/Plant Breeding is preferred
  • +5 years related experience in Plant Breeding
  • Molecular knowledge is essential

18-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.