• ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการประมง, เทคโนโลยีทางทะเล
  • ประสบการณ์โดยตรงในการดูแลฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีใจรักและทุ่มเทในการทำงาน

20-Sep-17

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
  • เพศชาย อายุไม่เกิน 28 ปี (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร)
  • ปริญญาตรีคณะเกษตรศาสตร์ สาขาพืชไร่ , พืชสวน
  • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน มีความรับผิดชอบ

17-Sep-17

 

Applied
  • เพศชาย อายุไม่เกิน 28 ปี (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร)
  • ปริญญาตรีคณะเกษตรศาสตร์ สาขาพืชไร่
  • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน มีความรับผิดชอบ

17-Sep-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.