• สามารถสื่อสารภาษาจีนได้
  • การศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา
  • ความรู้ความสามารถด้านบัญชีพื้นฐาน

25-Mar-20

 

Applied
  • วุฒิการศึกษา: ปวส - ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word
  • มีประสบการในการทำงานในสายงาน 1-2 ปี

18-Mar-20

 

Applied
  • ปวส.ขึ้นไป สาขาบัญชี
  • มีทักษะในการใช้โปรแกรมทางบัญชี
  • มีความรู้เรื่องระบบ บัญชี ภาษี

16-Mar-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?