• เพศ ชายหรือหญิง อายุ 25 - 32 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป ทุกสาขา
 • สามารถขับรถได้ (เพื่อใข้รถบริษัทไปส่งไปรษณีย์)

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Good Commucation and skill
 • Creativity and Team work
 • Service mind and Problem solving

24-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Admin, Document, Marketing
 • New graduate, good communication
 • Good English

24-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • ็Human Resources, Good communication in English
 • recruitment of manufacturing engineering, quality
 • Search and screen

21-Feb-20

 

Applied
 • Administration
 • Marketing function
 • Photoshop

21-Feb-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Fluent in spoken and written Thai and English
 • 7 years progressively responsible experience
 • Bachelor’s degree in business administration

17-Feb-20

 

Applied
 • ผู้บริหารระดับสูง
 • เตรียมเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์
 • รับสมัครคนรุ่นใหม่ไฟแรง

11-Feb-20

Salary negotiable

Applied