• เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคค
 • บุคคล
 • เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลอาวุโส

16-Aug-19

 

Applied
 • Bachelor‘s degree or master' s degree in HR
 • Able to 5 years of sound experience HR management
 • Passion in developing people

15-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • Review and verify payroll calculation results
 • managing service operation of client’s payroll
 • Revenue Department, Social Security Office

15-Aug-19

THB30k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • recruitment & HR process
 • Improve environment
 • result &detail-oriented

15-Aug-19

THB20k - 25k /month

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in HR
 • HRM or HRD experience more than 3 years
 • Able to work at Pathumthani

15-Aug-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Bachelor's degree in any related field
 • New graduated are also welcome
 • Documentation for Sales Dept. Coordinate

14-Aug-19

 

Applied
 • Experience in Sales Coordination or Sales Admin
 • Knowledge in Purchasing and Import/Export
 • Good command of written and spoken English

13-Aug-19

 

Applied
 • IT Projectcoordinator
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสารประสานงาน การแก้ปัญหา
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี

12-Aug-19

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied