• ติดต่อลูกค้า (ประจำออฟฟิศ)
 • วุฒิปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ทางด้านการประสานงานขายอย่างน้อย 1 ปี

14 mins ago

 

Applied
 • รับและตรวจสอบวัตถุดิบจากซัพพลายเออร์
 • วุฒิการศึกษา ปวช-ปวส. ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดระบบ first in first out

16 mins ago

 

Applied
 • Keep the track record of legal documents submitted
 • A degree in language and communications
 • At least 5 years’ experience in secretarial/admin

1 hour ago

 

Applied
 • Good communication both English and Thai
 • 2 years of experience in Reception and admin
 • Answer, screen and forward any incoming phone call

1 hour ago

 

Applied
 • Match top tech talents with top tech company
 • Acquired potential top tech company
 • Full loop of recruitment functions

3 hours ago

Base salary + high commission

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • เพศหญิง / ชาย การศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ประสบการณ์ Customer Service, Counter Service
 • ในใจรักในงานบริการ และงานที่ได้พบปะลูกค้า

7 hours ago

 

Applied
 • ประสานงาน support ทีมขาย
 • Admin และงานเอกสาร
 • การศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา

7 hours ago

 

Applied
 • โทรประสานงานกับคู้ค้า ของบริษัท
 • ไม่ใช่งานขาย
 • รับผิดชอบงานเอกสาร และสนับสนุนงานของทีมฝ่ายขาย

7 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5

7 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5

7 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง / ชาย การศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ประสบการณ์ Customer Service, Counter Service
 • ในใจรักในงานบริการ และงานที่ได้พบปะลูกค้า

7 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีทักษะในการสื่อสาร พูดคุยกับผู้คนทางโทรศัพท์
 • มีน้ำเสียงไพเราะ ในการพูดคุยทางโทรศัพท์

7 hours ago

 

Applied
 • Can speak English
 • Can use Microsoft Office
 • Can work 6 days/week

7 hours ago

 

Applied
 • Lead learning, development operations
 • High-level in-house training and development job
 • Operate learning management system

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Lead learning, development operations
 • High-level in-house training and development job
 • Operate learning management system

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • HR organizational development
 • Performance management system
 • Talent, succession management

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Secretary , CFO,
 • administrative
 • letters, memoranda, and reports

7 hours ago

 

Applied
 • inspection , instruction , Receipt , review
 • oil , vessel , cargo,operation
 • field , procedures

7 hours ago

 

Applied
 • Document Controls , Recording , information ,
 • Collecting , Procedures , Creating Transmittals ,
 • Project ,AsBuilt files , customer , Database

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย หญิง อายุ : 20-30 ปี
 • ทำงานเป็นกะ (กะ ละ 9 ชั่วโมง) หยุด 1 วัน (ไม่ตรงเส
 • มีความรู้ด้านสินค้าไอที เกมส์มิ่ง

13 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ(ปี) : 20 - 30
 • มีความขยัน ตั้งใจ และอดทน
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Word, Excel ระดับดี

13 hours ago

 

Applied
 • ชาย - หญิง อายุ18 - 22 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน

13 hours ago

 

Applied
 • Implement recruitment strategies, and hiring plans
 • Plan & Implement C&B policies, share services
 • Able to work in Bangpoo industrial and Asoke

13 hours ago

THB70k - 120k /month

Applied
 • Secreatary
 • Administrator
 • Personal Assistant

13 hours ago

 

Applied
 • Experience in document management 3 years
 • Detail-oriented, dependable and trustworthy
 • Computer proficiency, especially in MS Word.

13 hours ago

 

Applied
 • ดูแล/ติดต่อ/ประสานงาน ลูกค้าที่มาจองห้องพัก
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

13 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุไม่เกิน 40 ปี
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

13 hours ago

 

Applied
 • Sales Admin, customer service, sales, collection
 • Bank, Manufacturing, Machine,
 • Good Command in English

13 hours ago

THB30k - 45k /month

Applied
 • Managing strategy implementation
 • Minimum of 12 years’ experience in hostel / hotel
 • Liaising with hostel managers to create sales plan

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ติดต่อ ประสานงานระหว่างบุคคลทั้งในและนอกองค์กร
 • ติดต่อเรื่องการนำเข้าและส่งออก
 • จัดการเรื่องงานเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

13 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปวช. ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • สามารถใช้ Microsoft Office โดยเฉพาะ MS Word,

13 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.6 หรือ ปวช. สาขาใดก็ได้
 • มีใจรักงานบริการ

13 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย /หญิง
 • อายุ 23 - 35 ปี
 • มีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

13 hours ago

 

Applied
 • HRM Workforce
 • Workload Analysis
 • Workforce planner

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Aged 24 - 35 years old. Thai nationality
 • degree in Business Administration, Accounting
 • Able to work well under pressure

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Fresh Graduates Encouraged to Apply
 • Up to 30K Baht
 • Rapidly Expanding Company!

13 hours ago

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Female, Thai Nationality, 25-30 years old
 • 3 years as sales coordinator
 • PC skills: MS Office (especially in Excel)

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • การศึกษาระดับ ม.6 เป็นขึ้นไป

13 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง
 • จบการศึกษาปวช ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี พิจารณาเป็นพิเศษ

13 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีภาวะผู้นำ สามารถจัดการและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • บุคลิกภาพดี,รักงานบริการ,มีมนุษยสัมพันธ์ดี

13 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง 20-30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.- ปริญญาตรี
 • มีความขยัน หมั่นเพียร และ ซื่อสัตย์

13 hours ago

 

Applied
 • operations
 • account opening, settlement, KYC
 • branch administration

13 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ปวส.สาขาเลขานุการ จากโรงเรียนการเลขานุการ
 • สามารถพูดภาษาอังกฤษได้
 • รายงานขึ้นกับเลขานุการกรรมการผู้จัดการ

13 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • วุฒิขั้นต่ำ ม.6 ขึ้นไป
 • อายุ 20 ปี ขึ้นไป

13 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุ(ปี) : 18 ปีขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

13 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง
 • ทุกช่วงอายุ
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

13 hours ago

 

Applied
 • สื่อสารเก่ง (พูดเก่ง) , มีความรับผิดชอบสูง
 • ปริญญาตรี/โท ด้านการจัดการ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดี

13 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ด้าน Computer data entry

13 hours ago

 

Applied
 • การศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • เพศหญิง
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีหรือธุรการฝ่ายการตลาด

13 hours ago

 

Applied
 • ดูแลด้านการทำบัญชีทั่วไป ของบริษัท
 • สามารถใช้โปรแกรม Excel,Power Point ได้ดี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชี หรืองานธุรการ1ปี

13 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.