• จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาบัญชีเท่านั้น
 • ใช้งานโปรแกรม Express ได้
 • ใช้งานโปรแกรม MS-Office ได้

21-Sep-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป สาขาการตลาด
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานใหม่

19-Sep-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. – ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา
 • ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้ความเข้าด้านเอกสารธุรการคลังสินค้า

18-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • วุฒิการศึกษา ม.6 – ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา
 • ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่รถยนต์

18-Sep-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ปริญญาตรี
 • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พิ้นฐานได้

18-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • สามารถขับรถยนต์ได้คล่อง MT/ATและมีใบอนุญาตขับ

18-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป ทุกสาขา
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์

18-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

14-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

14-Sep-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.