• HR&GA
  • Bachelor degree in any related field.
  • Good command English

1 hour ago

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
  • รวบรวม บันทึก รักษา และจัดเตรียมข้อมูล
  • ปฏิบัติงานและดูแลด้านเอกสารงานขายต่างๆ
  • ประสานงานกับฝ่ายขาย และฝ่ายอื่นๆ

21-Aug-17

 

Applied
  • เพศชาย/ หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
  • วุฒิปวส. ขึ้นไป
  • หากมีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

19-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.