• รับผิดชอบตรวจสอบราคาขายจากผู้ขาย
  • สามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
  • รับผิดชอบออกบิลส่งสินค้า

15 hours ago

 

Applied
  • ตรวจการบ้านให้กับนักเรียน (มีเฉลยให้)
  • ขยัน รักความก้าวหน้า ชอบด้านการจัดการ
  • ดูแลความเรียบร้อยภายในโรงเรียน

21-Aug-19

Base salary + high commission

Applied
  • Able to learn fast & follow instructions
  • multi-task and pay attention to details
  • Min 2 years of relevant administration experience

16-Aug-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?