• เพศหญิง อายุ 22-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปวส. สาขาใดก็ได้
 • ประสบการณ์การทำงานด้านธุรการขาย อย่างน้อย 1-2 ปี

7 hours ago

 

Applied
 • Administrator Japanese
 • Administrator
 • Purchase

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย ,หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส. ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความขยัน ตั้งใจทำงาน ซื่อสัตย์

9 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง ไม่จำกัดอายุ
 • สามารถใช้ Microsoft Office และ Email ได้
 • ทำหน้าที่ประสานงานระหว่างพนักงานขายกับลูกค้า

9 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • 6 years progressive experience in supporting
 • Fluency in written and oral English
 • Knowledge of Spanish is very desirable

9 hours ago

 

Applied
 • Support the Operations managers
 • A deep understanding and attention to details
 • Continual review of these processes

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Able to work in isolation at times
 • Excited about working in a start-up environment
 • Handle most HR duties and update office policies

9 hours ago

 

Applied
 • Fast Growing eCommerce Company (Online Travel)
 • The Offices at Central World
 • International Workplace (65 nationalities)

10 hours ago

 

Applied
 • Administrator (Executive Secretary)
 • Age 25-35 Year
 • Knowledge of brandname bags

10 hours ago

THB16k - 20k /month

Applied
 • Fast Growing eCommerce Company (Online Travel)
 • The Offices at Central World
 • International Workplace (65 nationalities)

10 hours ago

 

Applied
 • Fast Growing eCommerce Company (Online Travel)
 • The Offices at Central World
 • International Workplace (65 nationalities)

10 hours ago

 

Applied
 • Fast Growing eCommerce Company (Online Travel)
 • The Offices at Central World
 • International Workplace (65 nationalities)

10 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in Social Science
 • 3-5 year’s experience in government affairs
 • Have good knowledge of Thai laws

12 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20-25 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. , ปริญญาตรี
 • สามารถใช้โปรแกรม Word / Excel / Internet

13 hours ago

 

Applied
 • Inspect common area equipment and tools.
 • Manage and prepare co-owner/tenant telephone
 • Manage and maintain an up-to-date client key card.

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลและประสานงานระหว่างคนในออฟฟิสกับไกด์
 • การศึกษา ม.6 - ปริญญาตรี
 • หากมีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

18 hours ago

 

Applied
 • เป็นผู้จัดการในการติตด่อประสานงานด้านต่างๆ
 • ระดับการศึกษาปวช.
 • มีประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป

18 hours ago

 

Applied
 • จัดซื้อสินค้าและวัสดุอุปกรณ์ของบริษัทฯ
 • ระดับการศึกษาม.6 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 1 ปี

18 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s or higher in businees or related field
 • Fluency in English: TOEIC 750+, IELTS 6.5+
 • Fluency in Mandarin / Korean / Hindi

18 hours ago

 

Applied
 • อายุ 24 – 32 ปี
 • ปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี

18 hours ago

 

Applied
 • เพศ หญิง
 • อายุ 22 – 32 ปี
 • ปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

18 hours ago

 

Applied
 • เพศ หญิง
 • อายุ ไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป

18 hours ago

 

Applied
 • Male or female, age not over 35 years old
 • At least 1-2 years experiences in recruitment
 • Good command of both spoken and written English

18 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Human Resources
 • At least 5 years (for HRD Specialist)
 • Good written and spoken in Thai and English

18 hours ago

 

Applied
 • ปวส. ขึ้นไป สาขาวิชา : ขายและการตลาด
 • มีความขยัน รับผิดชอบ คล่องแคล่ว กะตือรือร้น
 • ประสานงานระหว่างลูกค้า-ฝ่ายโรงงาน-ฝ่ายขาย

23 hours ago

 

Applied
 • หญิง อายุ 20-30 ปี
 • ตั้งแต่วุฒิการศึกษาวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า
 • มีทักษะความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Of

23 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุไม่เกิน 26 ปี
 • จบการศึกษาปริญญาตรี

23 hours ago

 

Applied
 • 2 to 3 years of exp in admin and marketing
 • Bachelor Degree in Business Admin, Marketing
 • Good team player, communication skills

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ติดตามทวงถามหนี้ และแจ้งยอดค้างชำระผ่านทางโทรศัพท์
 • ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าที่นัดชำระ เพื่อติดตามชำระหนี้
 • บันทึกการติดตามหนี้ของลูกค้าลงระบบ และจัดทำรายงาน

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำสรุปการประชุม
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี / สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 20 ปี ขึ้นไป

23 hours ago

 

Applied
 • อายุ 22 - 29 ปี
 • จบวุฒิการศึกษาปวส. - ปริญญาตรี สาขานิเทศน์ศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาดสื่อโฆษณาออนไลน์

23 hours ago

 

Applied
 • ชาย/หญิง 23 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป สาขา คอมพิวเตอร์
 • มีความรอบครอบ ซื่อสัตย์

23 hours ago

 

Applied
 • High school diploma required Secondary Education
 • 3 years of experience in supporting
 • Fluency in written and oral English

23 hours ago

 

Applied
 • Strong external and internal communication skills
 • Very good written and spoken English
 • Able to travel when required.

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • หญิง
 • 20-30 ปี
 • ปวช./ปวส./ปริญญาตรี

23 hours ago

 

Applied
 • Strong time-management and organizational skills.
 • Excellent in English communication and Excel skill
 • at least 3+ year of experience of Administration

23 hours ago

 

Applied
 • ประสานงานกับฝ่ายขาย
 • วุฒิ ม.6 - ปวส - ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 20 - 35 ปี

23 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง การศึกษา ปวช-ปวส. อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • พิมพ์ดีดคล่องใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมขั้นพื้นฐานได้ดี
 • มีความระเอียดรอบคอบ และมีความรับผิดชอบสูง

23 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22-30 ปี วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
 • ใช้คอมพิวเตอร์ และ MS Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์การทำงาน 1- 2 ปี

23 hours ago

 

Applied
 • ทุกเพศ วุฒิปวส - ปริญญาตรี อายุ 24 - 35 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงานด้านอื่นๆ 1 ปีขึ้นไป
 • ทัศนคติที่ดี,ซื่อสัตย์,ขยัน,มีความระเอียดรอบคอบ

23 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree or higher (new graduate is ok)
 • 1 year experience of sales support is an advantage
 • Bonus, incentive, transport allowance, OT

23 hours ago

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • มีพื้นฐานความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชี 2 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • มีทักษะการสื่อสาร ประสานงานเจรจาต่อรอง

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Staff management experience of 15 persons or more.
 • Should be proactive and able to perform multi-task
 • Experience 5 years in Office Building Management

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Administrative tasks
 • Coordinating
 • Assistant

23 hours ago

 

Applied
 • Smart Recruiter.
 • Generalist HR
 • Hands on teamwork

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลและประสานงานระหว่างคนในออฟฟิสกับไกด์
 • การศึกษา:ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

23 hours ago

 

Applied
 • Female, aged 24 – 30 years old
 • Good English communication
 • Located at the central city area with BTS line

23 hours ago

 

Applied
 • Age: between 22 to 40 years old
 • Communicable to Excellent English
 • Computer Literacy (MS Office and Outlook)

23 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย , เพศหญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
 • วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • บุคลิกภาพดี ชอบงานพบปะและดูแลลูกค้า

23 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.