• เพศชาย อายุ 30 - 35 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปวช. - ปวส.
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Ms. Word / Excel

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง / ชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปวส. หรือปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล
 • มีประสบการณ์ทางด้านงานบุคคล ไม่น้อยกว่า 3 ปี

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ประสานงาน support ทีมขาย
 • Admin และงานเอกสาร
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชายและหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ทำงานวันเสาร์-อาทิตย์ และเข้างานเป็นกะได้
 • จัดทำประวัติลูกค้าใหม่ และเตรียมประวัติลูกค้าเก่า

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สามารถทำงานวันเสาร์-อาทิตย์ และเข้างานเป็นกะได้

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สามารถทำงานวันเสาร์-อาทิตย์ และเข้างานเป็นกะได้

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีความรับผิดชอบสูง ทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ต้อนรับลูกค้าที่มาใช้บริการ
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • โบนัสประจำปี, งานเลี้ยงสังสรรค์, กองทุนเงินทดแทน

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ผลักดันวัตถุประสงค์และปฏิบัติตาม Action plan
 • ปริญญาตรี สาขาการโรงแรม/การท่องเที่ยว
 • โบนัสประจำปี, งานเลี้ยงสังสรรค์, กองทุนเงินทดแทน

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ต้อนรับลูกค้าที่มาใช้บริการ
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • โบนัสประจำปี, งานเลี้ยงสังสรรค์, กองทุนเงินทดแทน

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย, หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่องแคล่ว

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สามารถทำงานวันเสาร์-อาทิตย์ และเข้างานเป็นกะได้

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ต้อนรับลูกค้า (ชาวต่างชาติ) ที่มาใช้บริการ
 • ปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์,ศิลปศาสตร์
 • เวลาเข้างาน 09.00-18.00 น.

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สามารถทำงานวันเสาร์-อาทิตย์ และเข้างานเป็นกะได้

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปวส
 • เพศหญิง
 • ใช้คอมพิวเตอร์พิมพ์งานได้ชำนาญ

3 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ใช้คอมพิวเตอร์ได้ชำนาญ
 • อัพเดทข้อมูลสินค้าทาง website ได้
 • ทำเอกสารการจัดซื้อ

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Good command in Japanese Language at least N3
 • 3 years experience as sales coordinator
 • THB 20,000 – 30,000 + Bonus + Medical Insurance

3 hours ago

 

Applied
 • Bonus, Medical Ins., Provident Fund, Typing, etc.
 • Recruitment Service (Work at SAGASS)
 • Exp. in Japanese Company

3 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในงานเลขานุการ ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีทักษะในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ
 • มีทักษะในการติดต่อประสานงานกับผู้อื่น

3 hours ago

 

Applied
 • Fresh graduate are welcome
 • Japanese N5 up
 • Female, age not over 24 years old

3 hours ago

 

Applied
 • Manage Business Service, Marine Cargo Insurance
 • Strong leadership skill
 • Experience in Non-Life Insurance background

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านมนุษย์ศาสตร์
 • มีประสบการณ์ 1-3 ปี
 • มีประสบการณ์ 1-3 ปี

3 hours ago

 

Applied
 • Office operation
 • Good English writing and reading
 • Fresh graduate are also welcome

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สัญชาติไทย เพศหญิง
 • จัดเตรียมและจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ
 • ซื่อสัตย์และมีใจรักการบริการ

17 hours ago

 

Applied
 • Thai Only, Male Female, age 30-35 years old
 • Min 5 years experience in Administration
 • Good command in English

17 hours ago

 

Applied
 • พูด อ่าน เขียน อังกฤษ อยู่ในระดับดี
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีประสบการณืในด้านงานเลขานุการ

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • พูด-อ่าน ภาษาอังกฤษพอใช้
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปวช. ปวส. กำลังศึกษาปริญญาตรี
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิงอายุ 25-35ปีวุฒิปวส. - ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชี 2 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านบัญชี ภงด.3 ภงด.53 ภพ.30 ประกันสังคม

21 hours ago

THB13k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • พัฒนาทักษะด้านการขาย และบัญชี
 • เลือกเวลาเข้างานเองได้
 • สวัสดิการของกินภายในออฟฟิศ

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 2+ years of experience
 • Competitive Salary - 1+ year renewable contract
 • Working with international companies

19-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ในการจัดทำแผนฝึกอบรม
 • สามารถกำหนดหลักสูตรฝึกอบรมได้เป็นอย่างดี
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความคิดสร้างสรรค์

19-Aug-17

 

Applied
 • ประสานงานกับฝ่ายขาย
 • วุฒิ ม.6 - ปวส - ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 20 - 35 ปี

19-Aug-17

 

Applied
 • หญิง อายุ 21 - 35
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและภายในแผนก

19-Aug-17

 

Applied
 • ติดต่อประสานงานระหว่างโรงงาน, Sales, และลูกค้า
 • เพศ หญิง อายุ 22 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์บัณฑิต

19-Aug-17

 

Applied
 • Male/ Female, age 22 - 24 years old
 • Good command in English / JLPT level N4 Up
 • New graduated also welcome

19-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Admin + E-Commerce (With On-the-Job Training)
 • Good Computer Skills: Word, Excel, Powerpoint
 • Salary 12K with Holiday

19-Aug-17

THB10k - 13k /month (negotiable)

Applied
 • อายุ 26-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม microsoft office ได้

19-Aug-17

 

Applied
 • ชาย-หญิง
 • วุฒิม.6ขึ้นไป
 • มีสมุดประจำตัวคนพิการ

19-Aug-17

 

Applied
 • จบการศึกษา ปวช. - ปวส.ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์/ ทักษะในงานธุรการทั่วไป
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ

19-Aug-17

THB13k - 20k /month

Applied
 • Male/ Female, age not over 40 years old
 • Good command in English / JLPT level N3 Up
 • Min 1 year exp. / but fresh graduated also welcome

19-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ด้านกราฟฟิคในด้านศิลปะได้บ้าง
 • ดูแลจัดการเอกสาร/จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม

19-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Good chance to use your English skills in Japanese
 • to work in growing company (textile business)
 • to work with general trading company & apparel

19-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลตารางงานผู้บริหาร
 • เพศหญิง อายุ 20-30 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป

19-Aug-17

 

Applied
 • จัดทำ รวบรวม จัดเก็บเอกสาร
 • ปวส. ขึ้นไป สาขาที่เกียวข้อง
 • มีความละเอียด รอบคอบ และกระตือรือร้น

19-Aug-17

 

Applied
 • จัดทำสรุปการประชุม
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี / สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 20 ปี ขึ้นไป

19-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย,หญิง อายุ 18 - 30 ปี
 • ปวช. - ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์,ประชาสัมพันธ์
 • มีทักษะการสื่อสาร ภาษาไทยไทย/ภาษอังกฤษ

19-Aug-17

 

Applied
 • ทำเอกสารเกี่ยวกับจัดซื้อทั้งหมด
 • หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป ประสบการณ์ 2 ปี
 • ปวช.ขึ้นไป

19-Aug-17

 

Applied
 • Female age not over 30 years old
 • Female age not over 30 years old
 • New graduation are also welcome to apply

18-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.