• มีทักษะในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ
 • มีทักษะการเจรจาต่อรอง
 • มีทักษะการบริหารจัดการรายงานและเอกสาร

17-Jan-20

 

Applied
 • Facility and Building
 • Administration
 • Building and construction

17-Jan-20

Salary negotiable

Applied
 • Age 24-30 Years Old
 • Degree in Business Ad or Any Related Field
 • 1+ Yr Exp in Import-Export/Shipping Document/Sales

16-Jan-20

THB20k - 25k /month

Applied
 • Male or Female. Age 40 years old and over
 • Master's Degree or higher
 • 15 years experience in HRM,HRD

13-Jan-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?