• สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Excel และ PowerPoint
 • สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้
 • สร้างสรรค์เนื้อหาและผลิตชิ้นงาน

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Purchasing
 • Manufacturing
 • Fastening products

16 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting, Business Computer
 • 0-5 years of experiences, Freshy is welcome
 • Focus on Compensation and Benefit filed

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 2-3 ปีขึ้นไป ในงานธุรการ หรือ เลขานุการ
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 25 - 35 ปี
 • มีทักษะการสื่อสารพูดภาษาอังกฤษในระดับดีมาก

21 hours ago

 

Applied
 • HR Executive, Admin
 • Minimum 1-2 years of experience
 • Good command of spoken & written English.

16-Sep-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Bachelor's Degree
 • 0 - 2 years experience in Customer Services
 • Sales experience in Testing & Certification

14-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • Review and verify payroll calculation results
 • managing service operation of client’s payroll
 • Revenue Department, Social Security Office

12-Sep-19

THB30k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • recruitment & HR process
 • Improve environment
 • result &detail-oriented

12-Sep-19

THB20k - 25k /month

Applied
 • Bachelor’s Degree in Business Administration
 • 12 years working experience or above in BOI.
 • Fast learning and flexible for dynamic change

12-Sep-19

 

Applied
 • Executive secretary to Chief Executive Officer
 • English and German language
 • basic accounting a plus

10-Sep-19

 

Applied