• สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
  • มีประสบการณ์การบริหารทีมงานมาอย่างน้อย 3 ปี
  • ปฏิบัติงานพื้นที่จังหวัดสงขลาได้

15 hours ago

THB13k - 20k /month (negotiable)

Applied
  • ไม่จาเป็นต้องมีประสบการณ์
  • ใช้คอมพิวเตอร์ได้ โปรแกรมสาเร็จรูปได้
  • มีความละเอียดรอบคอบและความรับผิดชอบในการทำงาน

01-Jun-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?