• เทรนการขายให้ฝ่ายขาย
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป

18-Sep-17

 

Applied
 • เพศ ชาย-หญิง อายุ 23-30 ปี จบ ป.ตรี
 • ดูแลลูกค้าโรงแรม Check In , Check Out
 • รักงานบริการ เข้างานเป็นกะได้

16-Sep-17

 

Applied
 • พร้อมรวบรวมใบลา และเอกสารต่างๆ
 • ปริญญาตรี ปริญญาตรี การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ประสบการณการทำงานด้านการออกแบบไม่น้อยกว่า 2 ปี

15-Sep-17

 

Applied
 • จัดคิวและเวลานัดในเรื่องการคุยงาน
 • ถนัดงานเอกสาร มีความรู้ด้านบัญชีเบื้องต้น
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เก่ง

15-Sep-17

 

Applied
 • ดูแลกระบวนการรับสมัคร ทดสอบและสัมภาษณ์พนักงานใหม่
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ประสบการณ์ในการทำงาน 1 - 3 ปี

15-Sep-17

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ประสบการณ์งานบุคคลอย่างน้อย 1 ปี
 • วุฒิ ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

12-Sep-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.