• สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
  • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านธุรการอย่างน้อย 1 ปี
  • มีทัศนคติที่ดี มี Service Mind มีความคล่องแคล่ว

29-May-20

 

Applied
  • Human Resources Management
  • HR & Admin in manufacturer
  • labor law and company regulations to all departmen

26-May-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?