Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-12 of 12 jobs
  กวดวิชา Super Genius's banner
  กวดวิชา Super Genius's logo
  ThanyaburiTHB 16K - 20K /month
  • ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา เพศหญิงอายุ 23-30
  • ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี+ , เงินเดือนเริ่มต้น 18,000
  • ชำราญในการใช้คอมพิเตอร์ google drive และ ตอบไลน์OA
  Bangkok Glass Public Company Limited's banner
  Bangkok Glass Public Company Limited's logo

  Human Resources Development Officer

  Bangkok Glass Public Company Limited
  Thanyaburi
  • มีประสบการณ์ด้านพัฒนาบุคลากร 2-3 ปีขึ้นไป
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
  • มีความรู้ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล