• สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • วุฒิ ป.ตรี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

27-Mar-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?