Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 800 jobs
  PLANT DAY SPA's banner
  PLANT DAY SPA's logo
  Pathumwan
  • จบการศึกษาระดับ ปวช, ปวส ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ในด้านการให้บริการ ทางด้านสปา ทรีทเม้น
  • มีความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
  Golden Land Property Development Public Limited Company (Kasemsubbhakdi)'s banner
  Golden Land Property Development Public Limited Company (Kasemsubbhakdi)'s logo

  Sr./Officer - administrative/เจ้าหน้าที่ธุรการ - งานระบบ

  Golden Land Property Development Public Limited Company (Kasemsubbhakdi)
  Pathumwan
  • Admin, administrative, M&E
  • ธุรการ, ประสานงาน, ประสานทั่วไป, SAP
  • เลขานุการ, ธุรการประสานงาน
  SKOOTAR BEYOND CO., LTD.'s banner
  SKOOTAR BEYOND CO., LTD.'s logo
  Wattana
  • มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องบัญชีการเงิน
  • วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี ทางด้านบัญชี-การเงิน
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชีมาอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
  บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)'s banner
  บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)'s logo

  เจ้าหน้าที่บริหารอาคาร

  บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
  Pathumwan
  • ปริญญาตรี ทุกสาขา ที่เกี่ยวข้องในงาน
  • ประสบการณ์ทำงาน : 1 ปีขึ้นไป
  • มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
  Next