• เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ประสบการณ์ทำงานด้านงานด้านธุรการ อย่างน้อย 1-2 ปี
 • มีความรู้ความสามารถในงานธุรการเป็นอย่างดี

13 hours ago

 

Applied
 • 3 years’ exp in safety, manufacturing business
 • Be able to work in Ayutthaya
 • well –known international company, great benefit

13 hours ago

THB25k - 35k /month

Applied
 • ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์สานักงาน
 • รับผิดชอบการส่งสินค้าของ Supplier
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

13 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านฝ่ายทรัพยากรบุคคลอย่างน้อย 1 ปี
 • เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัทฯ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality, Male/Female, Age 24 -35
 • Bachelor's Degree and above
 • Good command of English

13 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ประสบการณ์ทำงานด้านงานด้านธุรการ อย่างน้อย 1-2 ปี
 • มีความรู้ความสามารถในงานธุรการเป็นอย่างดี

13 hours ago

 

Applied
 • Document control
 • ISO
 • OHSAS

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลเรื่องการจัดการพนักงาน
 • ยอดขายแต่ละร้าน ภายในแผนก
 • ตรวจเช็คสต็อกสินค้า

13 hours ago

 

Applied
 • ให้ข้อมูลลูกค้าที่เข้ามาท่องเที่ยว
 • ระดับการศึกษา : ม.6 - ปริญญาตรี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

13 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ23-27ปี
 • วุฒิปริญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1ปีขึ้นไป

14 hours ago

 

Applied
 • Male or Female, not over 25 years old
 • Degree in field of Political science, Economics
 • Team work skill and Co-operation skill

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สรรหาบุคคลากรเข้าสู่องค์กรตามระบบของบริษัทฯ
 • ปริญญาตรี สาขาทรัพยากรมนุษย์
 • ประสบการณ์ด้านสรรหาอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

17-Aug-17

THB16k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • งานบุคคลและธุรการ- จัดทำเงินเดือน
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านงานบุคคล
 • สามารถทำงานที่สระบุรีได้

17-Aug-17

THB13k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Age not more than 35 years old
 • Bachelor Degree in related fields.
 • Experience in Employee Relation in Manufacturing

17-Aug-17

 

Applied
 • Learning & Development
 • Training & Development
 • Rojana Plant & Patumthani Plant

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Welcome New Graduate
 • Ability to work with details under pressure
 • Good command of written and spoken in English

17-Aug-17

 

Applied
 • At least 8 – 10 years’ experience in manufacturing
 • Experience in regional role, Excellent in English
 • Be able to work in Ayutthaya

17-Aug-17

THB70k - 120k /month

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป

17-Aug-17

 

Applied
 • หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี ( ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ )
 • สามารถอ่าน/เขียน/เมล์โต้ตอบ/สนทนา
 • งานเลขานุการส่วนตัวอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

17-Aug-17

 

Applied
 • ทำงานเกี่ยวกับเอกสารต่างๆ
 • ปวช. หรือ ปวส.
 • สามารถทำงานเอกสาร โดยใช้ Word, Excel

17-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor’s or Master degree in HR Management.
 • Supply Chain, Prodution Planning
 • Planning, Supply Chain, Production

17-Aug-17

 

Applied
 • ทำเงินเดือนพนักงานสายโรงแรม
 • ประสบการณ์ด้านแผนกทรัพยากรบุคคล
 • สามารถทำเงินเดือนพนักงานได้

17-Aug-17

 

Applied
 • 10 years of working in HRM in Manufacturing
 • Good Communication in English
 • Experience ER, HRM

17-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส.-ปริญญาตรี (สาขาการตลาด)
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 - ปวช.- ปวส. ทุกสาขา
 • อายุ 20-40ปี
 • สามารถทำงานเข้ากะได้, ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office
 • อายุ 20-35ปี
 • สามารถทำงานเข้ากะได้, ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 - ปวช.- ปวส. ทุกสาขา
 • อายุ 20-40ปี
 • สามารถทำงานเข้ากะได้, ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาปวช./ปวส./ปริญญาตรี
 • จัดทำเอกสารรายงานต่างๆภายในแผนก
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี ประสานงานกับฝ่ายอื่นได้

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 - ปวช.- ปวส. ทุกสาขา
 • อายุ 20-40ปี
 • สามารถทำงานเข้ากะได้, ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Automotive Industry
 • Excellent command in English
 • 5 years’ experience in Management Level

16-Aug-17

 

Applied
 • Strong experiences in HR
 • Planning, Performance Management
 • Good command of English and Computer skill

16-Aug-17

 

Applied
 • Sales partner, support sales/agent
 • Analyzing and strategic plan
 • Willing to travel to the area assigned

16-Aug-17

 

Applied
 • Male / Female 24 - 35Years old.
 • Available at Nong Khae Industrial Estate ( Sarabur
 • Able to communicate in English

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • ปวส.ขึ้นไป
 • งานประจำ
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

16-Aug-17

THB10k - 16k /month

Applied
 • Consumable and equipment supply & control service
 • Handles HR roles. Coordinate with people in nay le
 • Improve environment in working area to contribute

16-Aug-17

THB16k - 25k /month

Applied
 • Provide advice on labor law and company regulation
 • Improve environment in working area to contribute
 • Handles HR roles in each specialist such as Compen

16-Aug-17

THB30k - 45k /month

Applied
 • HR&GA
 • Bachelor degree in any related field.
 • Good command English

16-Aug-17

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor degree in related field
 • 4 years experiences in HR and Administration
 • Computer literacy (Office applications) is a must

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Master's degreein any field
 • At least 5 years of experience in academic
 • Good Leadership Skill

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • ให้พนักงานปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับในการทำงาน
 • วางแผนควบคุมดูแลการบริหารงานบุคลากร
 • มีความเป็นผู้นำ และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพนักงาน

16-Aug-17

 

Applied
 • งานสรรหาว่าจ้าง
 • งานฝึกอบรม
 • งานค่าจ้าง

16-Aug-17

 

Applied
 • ระดับปริญญาตรี สาขา การจัดการ
 • มีประสบการณ์ด้านการเป็น Trainner
 • เพศชาย อายุ 30-35 ปี

16-Aug-17

 

Applied
 • Strong ability to learn and to adapt to situation.
 • Not afraid to work in multi-culture environment.
 • Experience in HR and Administration duties.

16-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree or above in Industrial Education
 • Minimum 15 years of training experience
 • Good management skills

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำเอกสารธุรการทั่วไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.สาขาการจัดการ
 • มีประสบการณ์ด้านงานธุรการอย่างน้อย 1 ปี

16-Aug-17

 

Applied
 • BA (English) or BS in any field
 • 0-2 years’ working experience in HRM/HRD
 • Good command of English

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in related field
 • Experience 3 - 5 Years
 • Computer and Language Literacy

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • 5 years’ experience in a HRM for supervisor
 • Solid expertise of HRM system in manufacturing
 • Maintain and plan to set up the policies HRM

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินส่งให้ลูกค้า
 • ปวช.ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบ

15-Aug-17

 

Applied
 • Male / Female Age 28 - 40 year old
 • Japanese language passed level 3
 • Experienced at least two years.

15-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.