• อายุ 28 -40 ปี
 • ปวช.ขึ้นไป 22-30
 • สามารถใช้ MS Excel ได้เป็นอย่างดี

12 mins ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี สาขาการจัดการ
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office, Auto cad

5 hours ago

 

Applied
 • อายุ 28 -40 ปี
 • ปวช.ขึ้นไป 22-30
 • สามารถใช้ MS Excel ได้เป็นอย่างดี

5 hours ago

 

Applied
 • above 1 year of experience required
 • development opportunities
 • able to communicate in English

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Female, age 25 - 35 years old
 • Flexible and be able to work on out of office time
 • Be able to work in Chaengwattana

12 hours ago

THB55k - 90k /month

Applied
 • Mass Recruitment Daily Workers,Staff in production
 • Willing to travel Myanmar
 • Chaengwattana

22-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Media Education
 • Project coordinator, presentation
 • upcountry

22-Aug-17

 

Applied
 • Female (Thai National only) /Age not over 40 years
 • 5 years of secretarial/administrative/assistant
 • Good command of both spoken and written Thai

21-Aug-17

 

Applied
 • กองทุนประกันสังคม,กองทุนเงินทดแทน
 • การปรับเงินเดือน,เงินรางวัล(โบนัสประจำปี)
 • งานเลี้ยงสังสรรค์,การทัศนาจร

21-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี
 • มีประสบการด้านงานอบรม

19-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี
 • สามารถพูดภาษาอังกฤษได้

19-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง วุฒิปวส. - ปริญญาตรี
 • อายุ 20 ปี ขึ้นไป มีประสบการณ์
 • มีประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ

19-Aug-17

 

Applied
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวช.) -ปริญญาตรี
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไปไม่เกิน 35 ปี
 • มีการจัดการงานเอกสารที่ดี ละเอียดรอบคอบ

19-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Mechanical or Electrical
 • 5 experience in administrative management
 • Ability to plan budget expenditures

18-Aug-17

 

Applied
 • Working experience is unnecessary
 • Fluent in English
 • Excellent communication

18-Aug-17

THB13k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • multitasking duty
 • effective working
 • Fluency in English and Thai

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • มีใจรักในงานบริการ /ประชาสัมพันธ์
 • มีใจรักงานขาย/พูดจาไพเราะ รับออเดอร์ตามร้านค้า

17-Aug-17

 

Applied
 • recruiter,talent acquisition,recruitment officer
 • Good command of English
 • experience with manufacturing industry

17-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.