• วางแผนและบริหารสายงานโลจิสติกส์
 • จัดการทรัพยากรและบุคคลากร
 • สวัสดิการดี

02-Jun-20

Above THB120k /month

Applied
 • จัดทำเอกสารโครงการเพื่อส่งมอบ
 • ใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟท์โปรเจ็ค
 • มีความรู้ความเข้าใจในงานระบบเครือข่าย และไอที

02-Jun-20

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • ดูแล Page ตอบคำถามลูกค้า
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับ Web Admin / Admin Page
 • สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ดี

01-Jun-20

 

Applied
 • Flexible Working Hours
 • Fun atmosphere
 • Good Benefits

01-Jun-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Male/Female, Aged Not Over 40 Yrs Old
 • Good Command of English (Verbal & Written)
 • 3+ Yrs Relevant Secretarial/Administrative Exp.

01-Jun-20

THB55k - 90k /month

Applied
 • <2 years working experience
 • Good command of English skills
 • Salary 20-30K, 3 days presence in office

01-Jun-20

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Administration Bachelor in related field
 • High responsibility, Good personality
 • 2-5 years’ experience in overall warehouse

01-Jun-20

Salary negotiable

Applied
 • Provide any related logical production progress.
 • Fluent in both written and spoken Business English
 • Good negotiation skill and Interpersonal relations

29-May-20

Salary negotiable

Applied
 • ปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ประสบการณ์ทำงานสำนักงานทั่วไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms.Office (Excel, Word)

29-May-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือ การตลาด
 • สามารถใช้งานโปรแกรม MS WORD, MS EXCEL ได้ดี
 • มีความประพฤติดี มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา

29-May-20

 

Applied
 • Talent Acquisition
 • Vibrant company culture
 • Challenging but rewarding work

28-May-20

 

Applied
 • Support Officer
 • Admin
 • Administrative Officer

27-May-20

Salary negotiable

Applied

HR Manager

en world Thailand

Bangkok Area - Nonthaburi

 • Strong full loop of HR Functions
 • Strong labour law knowledge
 • Good command in English

26-May-20

Salary negotiable

Applied
 • Experience at lease 5 years
 • Deep knowledge in recruitment and training
 • Good communication skill

25-May-20

 

Applied