• รับผิดชอบงานภายในสำนักงาน
 • การจัดทำเอกสาร การจัดทำข้อมูล
 • จัดทำรายงานให้กับผู้จัดการ

13 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย จะพิจารณาพิเศษ
 • มีทักษะในการเจรจา ประสานงาน
 • ปวส.- ป.ตรี

15 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง
 • จัดทำเอกสารการสั่งซื้อเสนอหัวหน้างาน
 • จัดหา Supplier รายใหม่ๆเข้ามา

15 hours ago

 

Applied
 • ทำการตรวจนับสต๊อกสินค้า อะไหล่
 • ปวส.-ป.ตรี.
 • ควบคุมดูแล ลงรายงานเอกสารเกี่ยวกับการเบิกจ่าย

15 hours ago

 

Applied
 • Recruitment Manager
 • Recruitment Manager
 • HR Manager

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ทำใบเสนอราคาลูกค้า
 • ประสานงานกับลูกค้าและบริษัทฯ
 • เพศ หญิง อายุ 22 - 35 ปีขึ้นไป

16-Aug-17

 

Applied
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสานงานทั่วไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

16-Aug-17

 

Applied
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • คีย์ข้อมูลเข้าระบบ
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

16-Aug-17

 

Applied
 • จัดทำเอกสารทั่วไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
 • เพศชาย/หญิง

16-Aug-17

 

Applied
 • ปวช. - ปริญญาตรี
 • สรุปรายรับ - รายจ่ายประจำเดือน
 • ต้อนรับลูกค้าใหม่ พาชมห้องพัก ทำสัญญาจอง สัญญาเช่า

15-Aug-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้ความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ
 • ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

15-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในงานบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างน้อย 1 ปี

15-Aug-17

 

Applied
 • มากกว่า 10 ปี ระดับManagerในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
 • จัดการ เรื่องกฏหมายแรงงาน , HACCP , GMP , BRC
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์

15-Aug-17

 

Applied
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • อายุ 23-30 ปี
 • วุฒิ ปวช.ขึ้นไป

14-Aug-17

 

Applied
 • เพศ ชาย , หญิง
 • อายุ 23-30 ปี
 • วุฒิ ปวช.ขึ้นไป

14-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย , หญิง
 • อายุ 23-35 ปี
 • ปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม

14-Aug-17

 

Applied
 • รับผิดชอบงานด้านการสรรหาบุคลากรให้กับบริษัท
 • บริหารทรัพยากรมนุษย์
 • มีประสบการด้านการสรรหามากกว่า 1 ปี

14-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย , หญิง
 • อายุ 23-35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี, การบริหารทรัพยากรมนุษย์

14-Aug-17

 

Applied
 • ประสบการณ์งานบริหารทรัพยากรบุคคล 2 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน
 • มีความคิดสร้่างสรรค์

14-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี

14-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree or higher in Human Resources
 • Male or Female 45 years up
 • Minimum 10 years in HR management

14-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 25 - 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี
 • มีความซื่อสัตย์ มีไหวพริบ ขยันและอดทน

14-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • งานประสานงานต่างประเทศ
 • สื่อสารภาษาไทยและอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • สื่อสาร อ่าน เขียน ภาษาจีน ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

14-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบ รอบคอบในการทำงาน ซื่อสัตย์

14-Aug-17

 

Applied
 • คอยดูแลงานด้านเอกสาร
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • ปวช. - ปริญญาตรี

14-Aug-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาเอก
 • บริหารงานบุคคลทั้งหมด
 • ประสบการณ์ 3 - 5 ปีขึ้นไป

14-Aug-17

 

Applied
 • ทำงานด้านบริการ ส่งเสริมการขาย ประชาสัมพันธ์ข่าว
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

14-Aug-17

 

Applied
 • จัดทำเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

14-Aug-17

 

Applied
 • 3 month contract role
 • Leading healthcare company
 • Open to any fresh graduate

13-Aug-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ทางด้านบริหารทรัพยากรบุคคล, บริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ 1 – 3 ปี
 • มีความละเอียด รอบคอบ การใช้โปรแกรมคิดเงินเดือน งา

12-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • •Minimum 10 years of experience in Human Resources
 • •Able to work at Nakorn Pathom.
 • Able to work every other Saturday

12-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย-หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปวส. , ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

11-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor Degree
 • 3 years expereince in HR generalist
 • Pay for Performance

10-Aug-17

 

Applied
 • HR & Admin Manager
 • Recruitment Manager
 • Recruitment Manager

09-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.