• กฎหมาย เลขานุการ
  • กฎหมายหุ้นส่วนบริษัท กฎหมายบริษัทมหาชน กฎหมายหลักท
  • ผู้ถือหุ้น ประชุมคณะกรรมการ

02-Jun-20

 

Applied
  • เป็นผู้นำ และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
  • สามารถวางแผนและสร้างกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์
  • มีประสบการณ์ด้านงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

02-Jun-20

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
  • Project Accountant, Site Accounting-Construction
  • Nakornpathom, สามพราน นคนปฐม
  • Energy Industry

02-Jun-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?