• ปริญญาตรีขึ้นไปทางด้านสถิติ คณิตศาสตร์ประกันภัย
 • ประสบการณ์ในการคำนวณอัตราเบี้ยประกันภัย
 • มีความรู้ทางด้านสถิติ และใช้ Excel ได้เป็นอย่างดี

22-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไปโดยเน้น สาขาทางด้านสถิติ
 • ประสบการณ์การทำงาน 0-3 ปี
 • ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Excel, Word

22-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Perform technical underwriting of all types
 • Responsible for aggressive growth
 • Attaining high levels of customer satisfaction

22-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Perform technical underwriting of all types
 • Responsible for aggressive growth
 • Attaining high levels of customer satisfaction

22-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Statistics, Mathematics
 • Experience in Life Insurance
 • Experience of unit link projects

22-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำแบบกรมธรรม์และรายละเอียดส่งคปภ.
 • ออกแบบและจัดทำความคุ้มครองของผลิตภัณฑ์ต่างๆ
 • จัดทำรายงานเปรียบเทียบความคุ้มครองของกรมธรรม์

22-Sep-17

 

Applied
 • ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์
 • อายุงานขั้นตำ 5 ปี
 • อายุมากกว่า 35 ปี

19-Sep-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.