• นิสิต/นักศึกษาจบใหม่ เข้าร่วมโครงการ Young Talent
  • ปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
  • สามารถใช้่ภาษาอังกฤษระดับดี คะแนน Toeic 500 ขึ้นไป

18-Mar-20

 

Applied
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
  • ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 7 ปี ด้านบัญชี
  • มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีและกฎหมายภาษี

18-Mar-20

Above THB120k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?