ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 256 ตำแหน่งงาน
  Krungsri Bank (Bank of Ayudhya PCL / BAY / ธนาคารกรุงศรีฯ)'s banner
  Krungsri Bank (Bank of Ayudhya PCL / BAY / ธนาคารกรุงศรีฯ)'s logo

  Credit review officer

  Krungsri Bank (Bank of Ayudhya PCL / BAY / ธนาคารกรุงศรีฯ)
  ยานนาวา
  • Bachelor's degree in Accounting, Auditing
  • 3 years' experience in Auditing in Banking Area
  • OMEGA certificate is a plus
  Bangkokbank (BBL)'s banner
  Bangkokbank (BBL)'s logo
  สาทร
  • Bond, Reits, M&A, Project Finance
  • Strong financial analysis (modeling &projection)
  • 5 minutes walk from BTS/MRT
  สาทร
  • ปวส.ขึ้นไป สาขาบัญชีหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีความซื่อสัตย์ สุจริต
  • มีวินัยในการทำงาน ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา
  Cosmic Concord Corp., Ltd.'s banner
  Cosmic Concord Corp., Ltd.'s logo
  ยานนาวา
  • ปิดงบบัญชีรายเดือนและรายปี รายงานบัญชีและการเงิน
  • ควบคุมดูแลระบบงานบัญชีให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท
  • วางแผนภาษีอากร ทำรายงานและวิเคราะห์ระบบบัญชี
  Bangkokbank (BBL)'s banner
  Bangkokbank (BBL)'s logo

  Global Talent Program

  Bangkokbank (BBL)
  สาทร
  • financial analysis, credit analysis
  • 3rd language: Chinese will be an advantage
  • 5 minutes walk from BTS/MRT
  Fillgoods Technology Co., Ltd.'s banner
  Fillgoods Technology Co., Ltd.'s logo

  Chief Financial Officer (CFO)

  Fillgoods Technology Co., Ltd.
  สาทร
  • 5-7 years of experience as CFO
  • Implement of Accounting & Financial system
  • Financial Forecasting and Budgeting
  Krungsri Bank (Bank of Ayudhya PCL.)'s banner
  Krungsri Bank (Bank of Ayudhya PCL.)'s logo

  Market Risk Middle Office Manager

  Krungsri Bank (Bank of Ayudhya PCL.)
  ยานนาวา
  • Market Risk Exposure Monitoring, Market Data
  • MUREX, Pyramid Sphinx, Option Analyzer,
  • Equity, Interest Rate Future, Bond Future System
  Srithai Superware Public Company Limited's banner

  Accounting Manager

  Srithai Superware Public Company Limited
  ราษฎร์บูรณะ
  • เพศชาย/หญิง อายุ 40 ปี ขึ้นไป
  • การศึกษาระดับ ปริญญาตรี (สาขาบัญชี)
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชีการเงิน, ERP ไม่น้อยกว่า 5 ปี
  Trinity Securities Co., Ltd.'s banner
  Trinity Securities Co., Ltd.'s logo
  สาทร
  • ประสบการณ์งานตรวจสอบบัญชี 5-10 ปี
  • มีความรู้ ความเข้าใจมาตรฐานการบัญชี
  • ภาษาอังกฤษดี
  Lion Corporation (Thailand) Limited's banner
  Lion Corporation (Thailand) Limited's logo
  ยานนาวา
  • วางแผนการตรวจเช็คทรัพย์สิน
  • ตรวจนับสินทรัพย์
  • ทำรายงานทรัพย์สินเสนอผู้บริหาร
  Jitasa Group Co., Ltd.'s banner
  Jitasa Group Co., Ltd.'s logo
  สาทร
  • Emails & video calls with U.S.A./European offices
  • A great job for new graduates in accounting
  • A/P, A/R, Payroll, Bank Recs, Financial Stmnts.
  Regional Container Lines Public Company Limited's banner
  Regional Container Lines Public Company Limited's logo

  Accounting Officer - Fresh Graduate are welcome !!

  Regional Container Lines Public Company Limited
  ยานนาวา
  • Fresh Graduate are welcome
  • Account
  • Finanace
  RGF HR Agent Recruitment (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  RGF HR Agent Recruitment (Thailand) Co., Ltd.'s logo

  BOI Officer (30K–35K) (SDG-60650) พนักงาน BOI

  RGF HR Agent Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
  สาทร
  • Stable and growing up company
  • BOI task
  • At least 4 years experience of sales BOI officer
  RGF HR Agent Recruitment (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  RGF HR Agent Recruitment (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  สาทร
  • Global brand of professional financial services
  • 5 years of strong experiences in AP
  • Work in a flexible environment
  AstraZeneca (Thailand) Ltd.'s banner
  AstraZeneca (Thailand) Ltd.'s logo

  Finance Business Partner

  AstraZeneca (Thailand) Ltd.
  สาทร
  • Leading global pharmaceutical company
  • Flexible Work-Life Integration
  • Opportunity for career growth
  ถัด ไป