• Exciting New Company
 • Career Advancement Possible
 • Positive Energy

3 hours ago

 

Applied
 • New Company
 • Unlimited Growth Opportunity
 • Fast Paced and You can make a real Impact

11 hours ago

THB55k - 90k /month

Applied
 • เพศชาย-หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • สามารถใช้งานโปรแกรม Express, Microsoft Word-Excel

22-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปวช-ปริญญาตรี สาขาบัญชี / การเงิน หรื
 • ใช้ Microsoft Office ,โปรแกรมบัญชี ได้

22-Aug-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา บัญชี
 • รักความก้าวหน้า
 • มีความรู้ด้านการจัดการระบบบัญชี

22-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Thai nationality only
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • Work location based in Phuket

22-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 • ปวช. - ปริญญาตรี ประสบการณ์ 2ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ในงานก่อสร้างและระบบการทำงาน

22-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • รับชำระเงินและสรุปยอดขายรายวันประจำเครื่อง
 • ม.6/ปวช. ขึ้นไป
 • มีความตั้งใจและรับผิดชอบในหน้าที่

21-Aug-17

 

Applied
 • บัญชีด้านจ่าย AP /AR เงินสดย่อย รายงานภาษี
 • วุฒิการศึกษา ปวช ขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์ 1-3 ปี

21-Aug-17

 

Applied
 • ปวส-ป.ตรี
 • ผ่านงานบัญชีมาแล้ว
 • สามารถสรุปราย-รับรายจ่าย/เงินสดย่อย/สั่งของ

21-Aug-17

 

Applied
 • บัญชีด้านจ่าย AP /AR เงินสดย่อย รายงานภาษี
 • วุฒิการศึกษา ปวช ขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์ 1-3 ปี

21-Aug-17

 

Applied
 • English appreciated. Basic English accepted
 • Must hold at least a Bachelor’s Degree
 • Experience in Accounting or Administration require

21-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 23-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ปี

20-Aug-17

 

Applied
 • ปวช. - ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • เพศ ชาย - หญิง
 • มีประสบการณ์ในสายงาน ไม่น้อยกว่า 1-2 ปี

19-Aug-17

 

Applied
 • ปวช-ป.ตรี ขึ้นไป
 • เพศ ชาย-หญิง
 • มีประสบการณ์บาร์อย่างน้อย 1-2 ปี

19-Aug-17

 

Applied
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพบัญชี
 • สามารถใช้โปรแกรม Express ได้ชำนาญ
 • จบการ ปริญญาตรี หรือมากกว่า (สาขาบัญชี)

19-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • -
 • -
 • -

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุ 30-40 ปี
 • มีประสบการณ์ในสายงานไม่น้อยกว่า 3 ปี

18-Aug-17

 

Applied
 • ปวช.-ป.ตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในสายงาน
 • มีความขยัน อดทน

18-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปวช-ปริญญาตรี สาขาบัญชี / การเงิน หรื
 • ใช้ Microsoft Office ,โปรแกรมบัญชี ได้

18-Aug-17

 

Applied
 • เงินเดือน 15000
 • มีความรู้ด้าน AP, AR สามารถทำ งาน Admin ได้ด้วย
 • สามารถใช้โปรแกรมบัญชี

18-Aug-17

 

Applied
 • หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • หากมีประสบการณ์ด้านบัญชี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถดูแลระบบการเงิน การรับ การจ่าย ของบริษัทได้

17-Aug-17

 

Applied
 • เพศ ชาย , หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา บัญชี
 • ประสบการณ์ 8-15 ปีขึ้นไป

17-Aug-17

 

Applied
 • Degree in Accountancy/AIS/MIS
 • At least 3 years experience
 • International accounting

15-Aug-17

 

Applied
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป
 • เพศ ชาย , หญิง

14-Aug-17

 

Applied
 • ดูแลการเบิก-จ่ายสินค้า
 • จบ สาขาบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชี 0 - 3 ปีขึ้นไป

14-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.