• จัดทำบัญชีภาษีซื้อ/ขาย
  • จัดทำ/ตรวจสอบ เกี่ยวกับภาษีเงินได้ ภ.ง.ด.1/3/53
  • จัดทำบัญชีลูกหนี้

27-May-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?