• เพศหญิง อายุ 22 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี (สาขาบัญชี)
 • มีความขยัน ตั้งใจ และอดทน

3 hours ago

 

Applied
 • Bachalor degree
 • minimum 3 years experience
 • development opportunities

3 hours ago

Above THB70k /month (negotiable)

Applied
 • Accounting & Taxation
 • Experience in Law Firm
 • Full spectrum of accounting functions

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor/Master in Accounting, Finance, Economics
 • Newly graduated / Exp.in Accounting, Finance
 • Good command in Engilsh : TOEIC Score: 750++

3 hours ago

 

Applied
 • Approx. 7+ years of experience of professional acc
 • Analyze financial and operational reports
 • Development and maintenance of Financial and Accou

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Keeping the market informed of developments
 • Organizing these meetings with Stakeholder
 • Advisable to rotate brokers, and investor

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Investment Banker or Auditor background
 • a contact point for the potential investors
 • Provide strategic financial input on potential M&A

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จบปริญญาตรีด้านบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านการทำบัญชี อย่างน้อย 1 ปี
 • บัญชีด้านรายรับ-รายจ่าย

3 hours ago

 

Applied
 • ทำจ่ายค่าสินค้าส่วนงาน SBC
 • วุฒิปวส.-ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • เพศชาย/หญิง อายุ 21-30 ปี

3 hours ago

 

Applied
 • จัดทำ Invoice ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก
 • วุฒิ ปวช,ปวส.-ปริญญาตรี สาขาบัญชี, การเงิน
 • เพศชาย/หญิง อายุ 21-30 ปี

3 hours ago

 

Applied
 • Major in Finance, Accounting, Project Management
 • English fluency (writing, reading & speaking)
 • Printing, sending and tracking status of invoices

3 hours ago

 

Applied
 • Experience 8 years in Real Estate Industry
 • Experience in Public Company Limited or Company
 • Liaison with bankers to refinance and restructure

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree or Master’s degree in Accounting
 • Thai nationality, aged 33-45 years old
 • 3 years’ experience in Real Estate

3 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting
 • At least 15 years of experience in finance
 • Good knowledge of accounting theories, principles

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Female, Thai nationality, Age between 23 – 32
 • Degree or Higher in Accounting or related
 • 0-3 years’ experience in financial statement

3 hours ago

 

Applied
 • Minimum 5-8 years experience at managerial level
 • Working with Global company is a plus
 • Proficiency of English Communication

3 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting , Business Admin
 • 5 years’ experience in accounting & tax
 • Fluent in English in reading, writing and speaking

3 hours ago

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Male/Female aged 35-40 years old
 • Experience 7-10 years
 • Manage consolidated financial statement

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree or higher in Accounting
 • 0-3 years experience in the Accounting
 • Ability to complete month-end closing

3 hours ago

 

Applied
 • 5 years direct tax experiences
 • Male / female, Thai nationality, aged 30-45 years
 • Being responsible for all direct taxes

3 hours ago

 

Applied
 • to work for one of the biggest Japanese companies
 • to fully utilize your skills to support business
 • to lead the business in joint-venture

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • work in one of the biggest accounting advisory
 • help and support clients with your auditing skills
 • Opportunity to work in international environment

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Work in one of the biggest accounting advisory
 • Help and support clients with your auditing skills
 • Opportunity to work in international environment

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in financial statements under IFRS
 • Have CPD
 • 5 years' experience in Logistic business

3 hours ago

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Prepares receipt a payment voucher.
 • Prepares related financial reports, i.e., Vat
 • Contributes to team effort by accomplishing

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • BA./Master in Finance,Accounting,AIS,IT,Management
 • Experience 3 year in Bank ,Securites,Asset Mgnt.
 • Similar field such as credit, compliance, Control

3 hours ago

 

Applied
 • 0-7 years of account payable experience
 • Work well under pressure and time constraint
 • Attention to detail and high level of accuracy

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • At least 5 years cost accounting experience
 • SAP experience
 • Ladkrabung Industrial Estate

3 hours ago

 

Applied
 • Accounting, Finance, and taxation activities
 • At least 5 years experience with listed company
 • Liaise with SET, SEC and other related parties

3 hours ago

 

Applied
 • 7-10 years experience in the accounting field
 • Strong analytical, organizational, time management
 • Service orientation and strong presentation

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์(ปี) : 3ปีขึ้นไป

3 hours ago

 

Applied
 • Ensure that all 3rd Party incoming invoices
 • Perform reconciliation on supplier's statement
 • Coordinate closely with operations

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป

3 hours ago

 

Applied
 • Degree in Finance/Commerce/Accounting, CA
 • Analyzing information
 • Effective communication as work as a team

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting, Finance
 • 4 years of experience selling finance/accounting
 • 27 - 35 years old is preferred.Thai nationality

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Assistant Accounting Manager
 • Power and Construction
 • Job in Bangkok, Thailand

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Great opportunity
 • Great location
 • Great package

3 hours ago

 

Applied
 • Competitive compensation
 • Challenging work
 • Excellent work-life balance

3 hours ago

 

Applied
 • Great Company
 • Great Location
 • Great role

3 hours ago

 

Applied
 • Great Company
 • Great Location
 • Great Package

3 hours ago

 

Applied
 • Great Position
 • Great Company
 • Great Location

3 hours ago

 

Applied
 • Experience in Trade Finance
 • Manage TR/PN against trade document settlement
 • Acceptance, Refund withholding tax 3%

3 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านบริหารธุกิจ สาขา การจัดการทั่วไป
 • TOEIC 550 คะแนนขึ้นไป
 • ประสบการณ์ทางด้านงานธุรการที่เกี่ยวข้อง

3 hours ago

 

Applied
 • ตรวจสอบและบันทึกการตั้งลูกหนี้
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี และมีประสบการณ์ด้านการบัญชี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูปได้ดี

3 hours ago

 

Applied
 • ตรวจสอบรายการบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านการบัญชีในระดับหัวหน้างาน 5-10 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูปได้ดี

3 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการตรวจสอบภายในอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีความรู้ด้านการตรวจสอบภายใน การบัญชี

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Accounting
 • Finance
 • Accounting and Finance

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : หญิง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • การศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี-การเงิน

3 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์(ปี) : 3ปีขึ้นไป

3 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป

3 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.