• เพศ ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • มีภาวะผู้นำ/สามารถทำงานในภาวะกดดันได้
  • มีประสบการณ์ระดับหัวหน้างานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา บัญชี
  • รักความก้าวหน้า
  • มีความรู้ด้านการจัดการระบบบัญชี

15-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.