• ต่อรองราคา Supplier
 • ไปจัดหาวัตถุดิบ
 • ไปจัดซื้อจัดหา

9 hours ago

 

Applied
 • Finance Manager
 • International Company
 • Good English communication

12 hours ago

 

Applied
 • Review and enter the letter of credit
 • the system issues a commercial invoice
 • Submit a payment request into the system

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • 8 years of experience in Accounting field
 • Understand BS, PL/CR, CF and Costing

16-Aug-19

 

Applied
 • Finance Manager
 • Accounting
 • All accounting monthly closing, AR, AP,

15-Aug-19

THB55k - 90k /month

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Prepare month-end closing transaction.
 • Reconcile / prepare monthly .
 • Sr. Costing Officer / Costing Officer

15-Aug-19

THB25k - 45k /month

Applied

Internal Audit Manager

JAC AYUTTHAYA

Bangkok Area - Pathumthani

 • To audit each branch factories according to SOX 40
 • To perform Fraudulence Prevention check list upon
 • perform Regional Manual audit on cash management

15-Aug-19

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting field
 • 5 – 7 years working in an accounting & financial
 • Good in microsoft office and ERP system

14-Aug-19

 

Applied

Manager, Finance and Accounting

--

Bangkok Area - Pathumthani

 • Communication and interpersonal
 • Automotive
 • Knowledge of IFRS and GAAP

14-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชี 5 ปีขึ้นไป
 • ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์

14-Aug-19

THB30k - 45k /month

Applied
 • ระดับปริญญาตรีขึ้นไป บัญชี/การเงิน
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการบัญชี 5 ปี ขึ้นไป
 • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้

14-Aug-19

THB16k - 25k /month

Applied