• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์งานบัญชี 1-2 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้

4 hours ago

 

Applied
 • Financial Analyst
 • Accounting
 • financial report

5 hours ago

 

Applied
 • Financial Analyst
 • Finance Controller
 • financial report

5 hours ago

 

Applied
 • Experience 3-5 years AR Accounting
 • Can use program Oracle or SAP
 • Can work immediately will be advantage

5 hours ago

 

Applied
 • 30 - 40, Bachelor's in Accounting or Finance
 • 5+ Yrs in Accounting / Knowledge of Tax Accounting
 • Good Command of English

6 hours ago

THB45k - 55k /month

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Bachelor degree in Finance and/or Accountancy
 • At least 5 years experiences in Accounting
 • Knowledge of JD Edwards would be an advantage

6 hours ago

 

Applied
 • Accounting/Auditing Background.
 • Indirect Tax, VAT, W/H, SBT, Duty
 • Excellent English communication

9 hours ago

 

Applied
 • 10+ Yrs in a Similar Role from FMCG or Related
 • Annual Strategic Planning and Budgeting
 • CPD Certification

10 hours ago

Above THB160k /month

Applied
 • big 4
 • accounting
 • audit

14 hours ago

 

Applied
 • FP&A, Reporting, Financial Analysis
 • Multinational Company
 • Trading business

14 hours ago

Above THB120k /month (negotiable)

Applied
 • 24 Months Management Trainee Program
 • Passion in Finance / Business Thinking
 • 0-3 years of working experience / English speaking

14 hours ago

 

Applied
 • IFRS / Thai GAAP
 • Consolidate
 • Real estate / Property

14 hours ago

 

Applied
 • 10 years of professional finance & accounting role
 • CPA is preferable
 • Leadership and analytical Skills, team player

14 hours ago

Above THB120k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting and higher.
 • Make report Profit/loss and Balance sheet.
 • Overview of summary inventory report & stock.

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Assist with the month-end close consolidation task
 • Preparation of annual financial statements
 • Good in English command, 5 days working

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Multinational Company
 • Management Level
 • Base in Latkrabang

15 hours ago

Above THB90k /month

Applied
 • Accounting
 • Closing Statement
 • Good English communication skill

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 5+ Yrs Managing Overall Finance/Acctg Function
 • Solid Experience & Exposure on Project Accounting
 • Having CPD License is an Advantage

15 hours ago

 

Applied
 • Female and Thai nationality only
 • Fluent in Japanese (N2 or more) and English
 • Experience in handing administrative tasks

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Financial Manager
 • Has Accounting Experience
 • Degree in Related Field

15 hours ago

 

Applied
 • Near BTS/MRT/Airport Link
 • Warehouse Retails Business , import Export
 • Good command in English

15 hours ago

THB55k - 90k /month

Applied
 • Monitor Team for Financial Reports, Mgmt, Etc
 • Manage Company Budget, Forecast, Analysis, Etc
 • Degree in Finance/Acctg & 10+ Yrs Related Exp

15 hours ago

 

Applied
 • รับผิดชอบการตรวจสอบสาขา
 • ดำเนินการตรวจสอบสาขาตามแผนการตรวจสอบ
 • งานด้านการตรวจสอบภายใน

15 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in any filed
 • Support Cost Planning Business Plan
 • TOEIC 500

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ในการทำงานในสำนักงานบัญชีอย่างน้อย 3ปี
 • มีความเป็นผู้นำ มีทักษะในการบริหารจัดการ
 • มีความกระตือรือร้น และการตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • At least 5 years experience in internal audit
 • Good command of English
 • Lead audit team, coaching and review audit work

15 hours ago

 

Applied
 • Accounting and Tax daily operations
 • Prepare management report as agreed timeline
 • Adhere to proper accounting methods, policies

15 hours ago

 

Applied
 • Ensuring compliance with applicable regulations
 • Developing and maintaining accounting principles
 • Coordinate with Auditors of affiliated companies

15 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in Accounting
 • 5 years of experience in management
 • Good command of English

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Well Known Company
 • Career Revolution

15 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ Internal Audit 1 ปีขึ้นไป
 • มีความสามารถในการใช้ Microsoft Office เป็นอย่างดี
 • ทักษะการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ในระดับดี

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Property Development background
 • Strong finance and accounting public companies
 • Good communicator to public and investors.

15 hours ago

 

Applied
 • Strong Accounting for international firm (Export)
 • SAP Excel
 • Good English

15 hours ago

 

Applied
 • Western Environment
 • Opportunity to Manage the Team

15 hours ago

 

Applied
 • Fortune 500 in Petroleum line
 • Competitive C&B & family benefits
 • Structured training focused on personal growth

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Prepare Accurate Month-End Reports
 • Provide Financial CalculationAnalysis for Mgmt
 • 5+ Yrs in Business Plan/Financial Analysis (MNC)

15 hours ago

 

Applied
 • Finance controller
 • Finance manager
 • Manufacturing

15 hours ago

 

Applied
 • Monitoring & review co's accounting & finance task
 • Conduct financial statement, consolidation Acc.
 • Manage and control of oversea accounting, tax

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Finance
 • Accounting
 • Corporate Finance

15 hours ago

 

Applied
 • Very good command of English
 • Background from Start Up/ Ecommerce company
 • Age not over 40 years

15 hours ago

 

Applied
 • Opportunity to join a well established company
 • Good career path

15 hours ago

 

Applied
 • Senior management position in MNC
 • Great opportunity to lead a big team
 • Good compensation

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Great opportunity in a well-established MNC
 • Convenient location
 • Good working environment

15 hours ago

Salary negotiable

Applied