Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 316 jobs
  A Ramen Co., Ltd.'s banner
  A Ramen Co., Ltd.'s logo
  วังทองหลาง
  • ดูแลงานด้านทรัพย์สินของทุกบริษัทฯ
  • จัดทำรายงานบัญชีทรัพย์สิน
  • นับสต็อกทรัพย์สินในรายงานทะเบียนทรัพย์สิน
  Bertram (1958) Co., Ltd.'s banner
  Bertram (1958) Co., Ltd.'s logo

  Assistant Accounting Manager

  Bertram (1958) Co., Ltd.
  วังทองหลาง
  • พร้อมเริ่มงานทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ประสบการณ์ 3-5 ปี ทำบัญชีทั้งระบบ
  • ใช้งานระบบ Express, Navision ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  FITWHEY CO., LTD.'s banner
  FITWHEY CO., LTD.'s logo
  บางกะปิTHB 45K - 90K /month
  • ปิดงบการเงิน วิเคราะห์งบการเงิน 3 ปีขึ้นไป
  • เก่งบัญชีรอบด้าน ต้นทุน ทรัพย์สิน นำเข้า-ส่งออก
  • พร้อมลุยลงพื้นที่ ทำข้อมูลบัญชี คุมต้นทุน
  Next