• เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี
 • วุฒิการศึกษา ระดับปวช. ขึ้นไป สาขาบัญชี
 • มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในสายงาน

1 hour ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี
 • วุฒิการศึกษา ระดับปวช. ขึ้นไป สาขาบัญชี
 • มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในสายงาน

1 hour ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี
 • วุฒิการศึกษา ระดับปวช. ขึ้นไป สาขาบัญชี
 • มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในสายงาน

1 hour ago

 

Applied
 • Plan and coordinate administrative procedures
 • Recruit and train personnel
 • Assess staff performance

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Age 38-45 years old
 • Good English communications
 • Over 10 years multinational company experience

11 hours ago

THB70k - 120k /month

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Experience 2-4 years in Accounting
 • Male of Female, Age over 28-35 years
 • English skill in basic communication level

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • HR & Admin./Purchasing/Finance & Account
 • At least 10 years experiences
 • Bachelor or Master degree

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 10 years experienced in FN & AC with professional
 • Good working knowledge of English
 • 5 years in management level

16 hours ago

 

Applied
 • ลงบัญชีรับ-จ่าย, ออกบิลใบเสร็จ
 • ปวช. หรือสูงกว่า (บัญชี-การเงิน)
 • ทำงานล่วงเวลาได้

17 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์งานบัญชีทั่วไป อย่างน้อย 3 ปี

17 hours ago

 

Applied
 • CPD, Thai GAAP, US GAAP experience
 • Experiences in regional role
 • Bachelor’s degree in Accounting

17 hours ago

Above THB160k /month

Applied
 • Bachelor's degree in accounting
 • Male/Female, 35~45 years old
 • Experience in Manufacturing industry

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female , Age : 35 ~40 years old.
 • Having CPD licence.
 • Communicative English skill.

17 hours ago

 

Applied
 • Knowledge Standard & Actuard cost in manufacturin
 • control inventory, control actual cost, BOI report
 • Good command in English,speaking, writing, reading

17 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งอย่างน้อย 3 ปี

17 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย - หญิง
 • อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี

17 hours ago

 

Applied
 • Accounting
 • General ledger
 • Shared services

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Sap ได้

22-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในสำนักงาน
 • จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีด้านบัญชี
 • โบนัสประจำปี, เบี้ยขยัน 200-3,000 บาท

22-Aug-17

 

Applied
 • At least 7 years working experiences in financial
 • Knowledge of TFRS and tax regulation is preferable
 • Good command of English

22-Aug-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ถึง 2 ปี
 • ชาย อายุ 20-32
 • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่น

22-Aug-17

 

Applied
 • จัดทำภาษีซื้อ-ภาษีขาย
 • จัดทำรายงาน ภงด. 3,53
 • ผ่านงานบัญชีบริษัทอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาพิเศษ

22-Aug-17

 

Applied
 • Accountant payables Leader / supervisor
 • 7-10 yers expeiance
 • SAP user knowledge will be advantage.

22-Aug-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 20-27 ปี
 • ปวส. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ , การบัญชี
 • สามารถทำงานล่วงเวลา และเข้ากะได้

22-Aug-17

 

Applied
 • Bonus 4-7 mnths, Medical Allow, Housing Allow, etc
 • More than 10 years Automotive Parts Manufacturing
 • At least 5 exp. in Accounting/ Costing

22-Aug-17

 

Applied
 • cost control under the BOI promotion
 • Check all of cost account reconciliation report
 • Cost variance analysis presentation/ report

22-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor degree in accounting
 • 6+ years of accounting experience; cost accounting
 • Good communication of English

21-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์สายตรงในตำแหน่งผู้จัดการบัญชี 10 ปี
 • สามารถปิดงบการเงินได้
 • ปฏิบัติงานที่ชลบุรี

21-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Knowledge Standard & Actuard cost in manufacturin
 • control inventory, control actual cost, BOI report
 • Good command in English,speaking, writing, reading

21-Aug-17

 

Applied
 • Costing and Accounting, Budgeting, CPA, Audit firm
 • Financial analysis, Tax & BOI, Internal Control
 • Experience Accounting in manufacturing, Audit Firm

21-Aug-17

 

Applied
 • BA/MA in accounting/finance with good English
 • Experience from international manufacturing
 • Leadership, flexible, supervision, reliable person

21-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีความรู้ทางด้านธุรกรรมทางการเงิน

21-Aug-17

 

Applied
 • Senior GL, Senior Accountant, Assist Manager
 • Automotive
 • Good in English

21-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Accounting or related
 • Experience in account payable
 • Can communicate in English and familiar in SAP

21-Aug-17

 

Applied
 • Minimum Bachelor degree in Accounting or related
 • Experience in AR or Credit Control or Collection
 • Can communicate in English and familiar in SAP

21-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Accounting
 • Experience in accounting over 5 Years
 • BOI experience knowledge is preferred

21-Aug-17

 

Applied
 • Bonus 5-7 mnths, Medical Ins, Meal, Position Allow
 • More than 10 years Automotive Parts Factory
 • At least 5 yrs experience in Costing

20-Aug-17

 

Applied
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปวส.-ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีทั่วไป 0-2 ปีขึ้นไป

20-Aug-17

 

Applied
 • อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

20-Aug-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี
 • วุฒิการศึกษา ระดับปวช. ขึ้นไป สาขาบัญชี
 • มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในสายงาน

19-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย/ หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปวส. ขึ้นไป
 • ดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

19-Aug-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์เฉพาะด้าน 5 ปีขึ้นไป
 • บริหารงานตามนโยบายบริษัทฯที่ได้รับ

19-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 22 - 35 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป สาขาการบัญชี

19-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting
 • Positive attitude and able to work under pressure
 • Professional experience will be advantaged

19-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or female, age 40 years old or above.
 • Excellent communicator (in Thai and English).
 • Able to perform well under pressure.

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีบัญชีและการเงินเท่านั้น
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

18-Aug-17

 

Applied
 • จำเป็นต้องสื่อสารภาษาญี่ปุ่นงานบัญชี ฯ ได้
 • ปริญญาตรีบัญชีเท่านั้น และมี CPD LICENSES
 • ประสบการณ์ปิดงบบัญชีบริษัทญี่ปุ่น ไม่ต่ำกว่า 5 ปี

18-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.