• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การบัญชี
  • มีความรู้ด้านงานบัญชี การเงิน และภาษีต่างๆ
  • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีวินัย ละเอียด รอบคอบ

30-Jul-20

 

Applied
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การบัญชี
  • มีความรู้ด้านงานบัญชี การเงิน และภาษีต่างๆ
  • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีวินัย ละเอียด รอบคอบ

30-Jul-20

 

Applied
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา การบัญชี
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  • เงินเดือน ตามตกลง

21-Jul-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?