• เพศชาย / หญิง
 • อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบัญชี

23-Sep-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งและสายงายตรง 2-3 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office, Autoflight

23-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • รับผิดชอบในงานการคำนวณต้นทุน
 • เก็บข้อมูลต้นทุนสินค้าแต่ละสินค้า
 • มีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ดี

23-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน
 • มีความละเอียดรอบคอบ, รับผิดชอบสูง

23-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • At least 10 years in accounting and Finance
 • CPD Certification
 • Be able to work in Nonthaburi or Pathumthani

22-Sep-17

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • At least 7 years of work experience
 • Good command of English

22-Sep-17

 

Applied
 • มีประสบกาณ์ในโรงงานอาหาร
 • มีประสบกาณ์ 5-8 ปี
 • การศึกษาระดับ ป.ตรีด้านบัญชี

22-Sep-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1

22-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย / เพศหญิง อายุตั้งแต่ 35-50 ปี
 • จบวุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชีและการเงิน
 • สามารถใช้โปรแกรม Winspeed ERP จะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Sep-17

 

Applied
 • จบการศึกษา ปวส. – ป.ตรี สาขาการบัญชี, 22-35 ปี
 • มีประสบการณ์บัญชีอย่างน้อย 1-2 ปี, ทำงานที่นนทบุรี
 • สามารถใช้โปรแกรม Express ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำรายงานและตรวจสอบผลประกอบการ(Business Perform)
 • ติดตามและควบคุมให้มีการติดตามลูกหนี้อย่างสม่ำเสมอ
 • จัดทำงบประมาณประจำปีและประมาณการเงินสดแต่ละเดือน

20-Sep-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์บริหารด้านงานบัญชี และ การเงิน
 • ประสบการณ์ตั้งแต่ 3 ปี ข่ึ้นไป

20-Sep-17

 

Applied
 • งานบัญชี รายรับ รายจ่าย ภาษี ภงด.1,3,53,ภพ.30
 • การศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

20-Sep-17

 

Applied

Assistant Costing Manager

--

Bangkok Area - Nonthaburi

 • Thai nationality only
 • Preparing and revising standards for manufacturing
 • Control & maintain CAPEX & Fixed Assets

20-Sep-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1

20-Sep-17

 

Applied
 • ควบคุมให้การทำเอกสารจ่ายเงินให้เป็นไปตามนโยบาย
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชีการเงิน
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารบุคคลากร อย่างน้อย 1 ปี

19-Sep-17

 

Applied
 • ดูแลควบคุมการทำบัญชีประเภทต่างๆของบริษัท
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี / การเงิน
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป

19-Sep-17

 

Applied
 • Good knowledge in Accounting procedures
 • Financial Planning
 • Accounting Report

19-Sep-17

 

Applied
 • ปวส-ปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาบัญชีการเงิน
 • มีประสบการณ์ทำงานเป็นผู้จัดการฝ่ายบัญชี
 • ควบคุมดูแลขั้นตอนการเบิกจ่ายให้เป็นไปด้วยความเรียบ

19-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • มีหน้าที่รับ-จ่ายเงินสด/เช็คประจำวัน
 • ควบคุมดูแลรักษาวงเงินสดย่อยของบริษัท
 • เก็บรวบรวมข้อมูลพนักงาน

19-Sep-17

 

Applied
 • Working in Business control/planning/F&A/Costing
 • Bachelor or higher degree in Finance/Accounting
 • English language - prefer business level up

19-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • รักงานบริการ
 • บุคลิกดี คล่องแคล่ว
 • ดูแลการรับ-ทอนเงิน(เฉพาะแคชเชียร์)

19-Sep-17

 

Applied
 • รักงานบริการ
 • บุคลิกดี คล่องแคล่ว
 • ดูแลการรับ-ทอนเงิน(เฉพาะแคชเชียร์)

19-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปวส.-ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • สามารถใช้โปรแกรม Express ได้

19-Sep-17

 

Applied
 • Minimum 7 years’ experience in accounting/finance
 • Managing all finance and accounting functions
 • Strong interpersonal, communication and management

18-Sep-17

 

Applied
 • Competitive Package
 • Easy Office Access
 • Apply Now!

18-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Manage the assigned investment projects
 • Master’s degree or equivalent in Business Admin
 • Minimum 3 years of experience in finance, M&A

15-Sep-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.