• เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 26 - 33
 • เคยทำการบันทึกบัญชี ทั่วไปได้

1 hour ago

 

Applied
 • Corporate Governance, internal audit
 • CIA, CPA
 • BIG4 audit firms

1 hour ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 26 - 33
 • ประสบการณ์(ปี) : 4 ปีขึ้นไป

1 hour ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 26 - 33
 • เคยทำการบันทึกบัญชี ทั่วไปได้

1 hour ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 26 - 33
 • ประสบการณ์(ปี) : 4 ปีขึ้นไป

1 hour ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Min 4 years related experience
 • Professional auditing standard
 • Basic accounting, banking and finance

2 hours ago

 

Applied
 • Tax accountant
 • Dealing with the Revenue Department
 • Knowledge of Local taxation process & regulations

4 hours ago

 

Applied
 • Thai Nationality only
 • degree or higher degree in Accounting
 • 8 years’ experience from MNCs

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Managing the Accounting function (AR, AP, GL, VAT)
 • Conducting and analysing reports
 • 5 years work experience in accounting

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • AP, AR, GL and monthly closing account
 • Handling in account and bank reconciliations
 • P&L, Balance Sheet, Cash flow

10 hours ago

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Bonus 3 mths, Transportation, Provident Fund, etc.
 • Electric, Machine of International Trading
 • At least 1 yr. exp. of Accounting

16 hours ago

 

Applied
 • to work in big and growing company
 • to work in the company which provide
 • to contribute to your financial skill

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • to work in big and growing company
 • work in the company which provide a good benefit
 • to contribute to your skill as internal control

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • MNCs
 • Manufacturing and trading background
 • More than 100 years of history

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Financial Services Industry experience
 • Degrees in Accounting/Finance/Economics
 • Good command of both spoken and written English

16 hours ago

 

Applied
 • Compliance Manager
 • Pharmaceutical Industry
 • Report to Head of Finance

16 hours ago

 

Applied
 • FP&A activities, budgeting and forecasting
 • FMCG
 • Reporting standards and data gathered

16 hours ago

 

Applied
 • CIMA, ACA or ACCA qualified accountant
 • Pharmaceutical industry
 • Report to MD

16 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting
 • Prepare input VAT and WHT reports
 • Have used AX 2012 software will be a plus

16 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงาน Payroll ขั้นต่ำ 1 ปี
 • ใส่ใจในรายละเอียด
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษที่ดี

16 hours ago

 

Applied
 • 3+ years in Financial Planning
 • Provide financial analysis for monthly,
 • Partner with marketing team to maximize

16 hours ago

 

Applied
 • Thai nationality, aged 38-48 years old
 • Degree or higher in Finance or Accounting
 • Good to very good command of English.

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Regulatory report
 • Financial reporting
 • BOT

16 hours ago

 

Applied
 • Industrial, Construction, Engineering
 • financial statements under IFRS
 • Audting, Tax, Month end closing

16 hours ago

 

Applied
 • Male or female, Thai nationality, age 35 – 45
 • Bachelor or Master’s Degree in Accounting
 • Proven managerial experience in a collections

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้าน Commercial
 • สามารถใช้โปรแกรม Excel ได้ดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความเข้าใจโครงสร้าง Income Statement ของธุรกิจ

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • to utilize your skills to support business
 • Be able to work with other Japanese construction
 • Working location is very convenient (Emquartier)

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Finance and Accounting Manager
 • Chemical industry
 • Job in Bangkok, Thailand

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Accounting/Auditing Background.
 • 1 - 3 years in VAT
 • Excellent English communication

16 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree or higher in Accounting.
 • Experiences in Accounting and/or Auditing
 • Excellent command of English language

16 hours ago

 

Applied
 • 10 years’ accounting experience in manufacturing
 • Analyse for internal and external compliance
 • Strong time management and analytical skills

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Handle all local taxes tax planning tax complianc
 • Develop tax planning for maximum tax benefits
 • manage timeline of taxes submission

16 hours ago

THB120k - 160k /month (negotiable)

Applied
 • Knowledge on banking regulationbank products
 • Ensure liquidity is always under control
 • Conduct bank reconciliation, ensure authorization

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/female aged 30-40 years old.
 • Thai nationality.
 • Bachelor’s degree in Accounting.

16 hours ago

 

Applied
 • ออกแบบรายงานและวิเคราะห์ข้อมูล
 • ทำแบบประเมินผลงานของฝ่ายและโปรเจคต่างๆ
 • ทำรายงาน KPI สำคัญเสนอผู้บริหาร

16 hours ago

 

Applied
 • ประสานงานทางด้านการเงินทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • จัดทำการคัดแยก รับ-ส่ง เอกสารของฝ่ายการเงิน
 • จัดทำบันทึกรายการเงินโอน รายการเช็คจ่าย

16 hours ago

 

Applied
 • คีย์ข้อมูลต่างๆ ของบริษัท
 • รวมทั้งการตรวจนับสต็อกคงเหลือทางบัญชี
 • ระดับการศึกษาม.6 ขึ้นไป

16 hours ago

 

Applied
 • Global electronics company
 • Costing experience
 • Manage 2-3 subordinates

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master’s degree in accounting
 • At least 5 years of experience
 • CPA certification is a must

16 hours ago

 

Applied
 • At least 7 years experience in Accounting field
 • Dealing with banking, revenue department and audit
 • Good communication in English and computer skill

16 hours ago

 

Applied
 • Accounting, Junior Accounting
 • GL, AP, AR, Tax, VAT
 • salary and good benefit

16 hours ago

 

Applied
 • Leading Chemical manufacturer
 • ISO Certified company
 • International Joint Venture

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • oversee all finance & accounting's activities,plan
 • To ensure acc meet deadline and internal control
 • Manage company's budgets for accounting, control

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Financial controlling / Finance and Accounting
 • Imported car / Automotive
 • Good English communication

16 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Accounting, Finance
 • Age 32-40 years old
 • Minimum of 5 years experience

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • แนะนำการลงทุนและให้ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน
 • มีใบอนุญาตติดต่อผู้ลงทุน (IC)

16 hours ago

 

Applied
 • Degree in accounting or related professional
 • Assist in internal and external audits.
 • Good command of English both written and spoken.

16 hours ago

 

Applied
 • Leasing
 • Finance company
 • CPA license

16 hours ago

 

Applied
 • Experience 1-3 years in accounting
 • Computer literacy
 • Good command in English communication

16 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.